Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej