Wydarzenia

Drzwi otwarte Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

20 kwietnia 2016, 08:00 Drzwi otwarte

Drzwi otwarte Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

Środa, 20.04.2016

 

Dyrygentura orkiestr dętych
mjr mgr P. Joks, st. wykł., godz. 8.00-11.00, sala 201

Dyrygentura chóralna
dr P. Łuczak, ad., godz. 12.00-13.30, sala 201
dr M. Majchrzak, ad.,  godz. 14.15-15.45, sala 210

Zespół chorałowy z metodyką
ks. dr M. Białkowski, ad., godz. 14.15-15.45, Sala Kameralna

Konsultacje ze specjalności muzyka kościelna
ks. dr M. Białkowski, ad., godz. 16.00-17.30, sala 52

Konsultacje z indywidualnej emisji głosu
dr P. Łuczak, ad., godz. 15.00-15.45, sala 201

Zespół dla praktyk studenckich studiów II stopnia
dr P. Łuczak, ad., godz. 16.00-17.30, Sala Kameralna

Konsultacje z fortepianu
dr hab. B. Dmochowska, ad., godz. 14.00-15.00, sala 154