Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

TYTUŁ PROFESORA

Krzysztof Przybyłowicz

Paweł Skrzypek

Jerzy Szymaniuk

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

Martin Gregorius

Maciej Kociński

Agnieszka Kosmecka

Paweł Kroczek

Hanna Lizinkiewicz

Kornel Wolak

Jinglin Xing

 

PRZEWÓD HABILITACYJNY / POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Arkadiusz Adamczyk

Joanna Balewska

Maciej Fortuna

Maria Banaszkiewicz-Bryła

Maciej Kanikuła

Maciej Łakomy

Joanna Marcinkowska

Maciej Pabich

Adam Podskarbi

Laura Sobolewska

Katarzyna Ewa Sokołowska

Piotr Szychowski

Zbigniew Wrombel

Witold Zalewski