Publikacje

Leon Zaborowski

Leon-Zaborowski

Leon Zaborowski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
prof. dr hab.

Stanowisko
prof. zw.

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
dyrygentura

Specjalność
dyrygentura chóralna

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
W latach 1973 – 1978 odbył studia w Konserwatorium Moskiewskim im. P. Czajkowskiego na wydziale dyrygentury chóralnej w klasie profesora Aleksandra Chazanowa, które ukończył z wyróżnieniem, otrzymując kwalifikacje dyrygenta chóru i wykładowcy przedmiotów chóralnych.
Po powrocie do kraju został zatrudniony od 1.10.1978 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu (obecnie Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu) na Wydziale Wychowania Muzycznego: asystent – 1978; starszy asystent – 1979; adiunkt – 1985 (przewód I stopnia); kwalifikacje II stopnia – 1992 (przewód II stopnia); profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu – 1998; tytuł profesora – 2002; profesor zwyczajny – 2008.
1980-1985 – zaoczne studia doktoranckie (aspirantura) w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Obrona w 1985 roku pracy doktorskiej na temat ”Twórczość chóralna Andrzeja Koszewskiego”. Praca powstała na Katedrze Dyrygentury Chóralnej Konserwatorium Moskiewskiego pod kierunkiem prof. Aleksandra Chazanowa i prof. Borysa Kulikowa.
Prowadzi klasę dyrygentury chóralnej (ponad 100 absolwentów), czytania partytur (ponad 250 studentów) oraz metodykę nauczania dyrygowania. Jego absolwenci są dyrektorami i pedagogami szkół muzycznych I i II stopnia, dyrygentami chórów dorosłych i dziecięcych.
W latach 1978-1986 prowadził Chór Mieszany Akademii Muzycznej w Poznaniu, realizując z nim kilkadziesiąt utworów a` cappella oraz szereg utworów wokalno-instrumentalnych we współpracy z Orkiestrą PFP pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego i Borysa Kulikowa (Rosja).
W latach 1989-1992 prowadził Zespoły Wokalne Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu:
– udział jako chór warsztatowy w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych (1990, 1992);
– 1990 r. – tournee koncertowe do Rygi (Łotwa) na zaproszenie Łotewskiej Akademii Muzycznej (koncerty polskiej muzyki chóralnej XVI-XX w.).

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
W latach 1987 – 1989 był kierownikiem Chóru Teatru Wielkiego w Łodzi, przygotowując z chórem premiery oper m. in.: „Borys Godunow” M. Musorgskiego, „Traviata” G. Verdiego, „Tosca” G. Pucciniego, „Nabucco” G. Verdiego. Szereg pozycji repertuarowych było prezentowanych na tournee teatru w RFN, Austrii, Szwajcarii, Francji.
Poza Uczelnią założył w 1984 roku i prowadzi do chwili obecnej Chór Kameralny CAPPELLA MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS, specjalizujący się w wykonaniu muzyki cerkiewnej. Leon Zaborowski jest uznanym interpretatorem muzyki cerkiewnej. Pod jego kierownictwem chór został wielokrotnym laureatem konkursów chóralnych (1985 r. – II Nagroda i Nagroda dla Dyrygenta na IV Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, 1986 r. – I Nagroda i Nagroda Publiczności na V Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, 1987 r. – Wyróżnienie w Turnieju Chórów ”Legnica Cantat-19”, 1991 r. – I Nagroda i Nagroda dla Dyrygenta na X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, 1994 r. – Wyróżnienie na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, 2001 r. – Nagroda dla Dyrygenta na XX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Chór 40 razy wyjeżdżał na tournee koncertowe do kilkunastu krajów europejskich. Zespół brał udział w 30 międzynarodowych festiwalach za granicą i w 50 festiwalach w Polsce. W dorobku artystycznym chóru są nagrania radiowe, nagrania video, telewizyjne i cyfrowe, a także wydane trzy płyty kompaktowe i kasety magnetofonowe. Chór uczestniczył w realizacji opery ”Borys Godunow” M. Musorgskiego w Teatrze Wielkim w Łodzi na przełomie 1986 i 1987 roku.
W ramach współpracy z UAM w Poznaniu (Instytut Filologii Rosyjskiej) i z Europejskim Uniwersytetem VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą (Kulturoznawstwo) prowadził wykłady o muzyce rosyjskiej (w j. rosyjskim).

Ma w swoim dorobku szereg publikacji (”Utwory współczesnych kompozytorów moskiewskich na chór a cappella.” Warszawa 1984., ”Chory polskich kompozitorow. Wyp. 1”. Moskwa 1985., ”Chory polskich kompozitorow. Wyp. 2”. Moskwa 1986., ”Chory sowriemiennych polskich kompozitorow”. Moskwa 1987., ”Utwory kompozytorów rosyjskich i radzieckich na chór dziecięcy”. Warszawa 1988., ”Twórczość chóralna Andrzeja Koszewskiego” – Autoreferat pracy doktorskiej. Moskiewskie Konserwatorium im. P. Czajkowskiego. Moskwa 1985.).
Zebrał i wydał (na użytek Katedry Chóralistyki) 6 zeszytów metodycznych materiałów nutowych do przedmiotu dyrygowanie.
Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Od 1995 r. konsultant szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia CEA MKiS, od roku 2001- ekspert MENiS.
Angażuje się również aktywnie w działalność organizacyjną. W latach 2007 – 2012 był Kierownikiem Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od października 2012 pełni funkcję Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest niezmiennym Kierownikiem Organizacyjnym Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych, odbywającego się co dwa lata w poznańskiej Akademii Muzycznej (odbyło się już 15 edycji Konkursu).
Jest wieloletnim uczelnianym koordynatorem do spraw organizacyjnych i współpracy z zagranicą.
Obecnie jest członkiem Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984), Odznaką Honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013), Odznaką Honorową Miasta Poznania (1987), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego (1986), Zasłużony Działacz Kultury (1995).

 

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział

Dyrygentura
Czytanie partytur
Metodyka nauczania dyrygowania

Kontakt:
leonzaborowski@poczta.wp.pl