Publikacje

Igor Szeligowski

Igor-jpg

Igor Szeligowski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
mgr. AMiFC , 2000r.

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalista

Specjalność
waltornia

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Jest laureatem I miejsca na Konkursie Instrumentów Dętych Blaszanych (Zielona Góra, 1993) i III miejsca na Konkursie Waltorniowym w Łodzi. W latach 1995–96 był waltornistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej. Od 1996 do 2006 był pierwszym waltornistą Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie. Od roku 2004 jest pierwszym waltornistą Orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
W 1999 r. został pierwszym waltornistą założonej przez Krystiana Zimermana Polish Festival Orchestra. W latach 2010–11 Był Pierwszym waltornistą Teatro Municipal de Chile. Jest członkiem klasycznego kwintetu dętego Varsovia Nova, oraz Kwartetu Waltorniowego Mazo Horn Quartet. Stale współpracuje z orkiestrami: Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Filharmonii Pomorskiej oraz Filharmonii Wrocławskiej.
Od 2013 roku współpracuje z London Symphony Orchestra.
W 2014 roku został nauczycielem waltorni Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Od kilku lat jest wykładowcą w pierwszych w Polsce warsztatach waltorniowych Rogowisko gdzie główny nacisk kładzie się na rozwijanie techniki gry.

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
przedmiot główny – waltornia
studia orkiestrowe
zespół kameralny
literatura specjalistyczna

Kontakt: 
yehorek@yahoo.com

WERSJA ANGIELSKA

Igor Szeligowski

Academic title and degree, institution, graduation year
mgr. AMiFC, 2000

Position
assistant

Artistic/research discipline
musican

Speciality
french horn

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
He is the laureate of the Ist Award in the Wind Instruments Contest (Zielona Góra, 1993) and the 3rd Award in the French Horn Contest in Łódź. Between 1995 and ’96 he was a French horn player at the National Philharmonic Orchestra in Warsaw.

From 1996 to 2006 he was the 1st French horn player at the Polish Radio Orchestra in Warsaw. Since 2004 he has been the 1st French horn player at the ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI – POLISH NATIONAL OPERA in Warsaw. In 1999 he became the 1st French horn player of the Polish Festival Orchestra founded by Krystian Zimerman. Between 2010 and 2011 he was the 1st French horn player of Teatro Municipal de Chile. He is a member of the classic brass quintet Varsovia Nova and the French horn quartet Mazo Horn Quartet. He collaborates with Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Pomorska Philharmonic Orchestra and Wrocław Philharmonic Orchestra.
From 2013 London Symphony Orchestra – extra list.
2014 – French Horn Teacher in Poznan Music Academy.

For the last few years he has been a teacher of the first French horn workshops in Poland called ”Rogowisko” emphasizing the development of the playing technique.

Employment at the Faculty
II

Courses taught, Faculty
french horn
french horn excerpts
chamber ensemble
specialized music literature

Contact
yehorek@yahoo.com