Publikacje

Magdalena Jakubska-Szymiec

Magdalena Jakubska-Szymiec

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2020

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
saksofon

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Polska saksofonistka młodego pokolenia. Grę na saksofonie studiowała w Akademii Muzycznej im.K.Szymanowskiego w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w klasie saksofonu Bernarda Steuera ), w Universität für Musik und Darstellende Kunst w klasie saksofonu o.Univ.Prof.Mag. Oto Vrhovnika w Wiedniu oraz w Conservatoire National de Region de Perpignan we Francji w klasie saksofonu profesora Radosława Knopa. Od 2006r. prowadzi klasę saksofonu w Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskeigo w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz PSM I stopnia im.G.Bacewicz w Jaworznie. W 2013 roku otrzymała tytuł doktora sztuki oraz nominację nauczyciela mianowanego.
W roku następnym macierzysta Akademia Muzyczna w Poznaniu opublikowała książkę Magdaleny Jakubskj-Szymiec „Ewolucja techniki saksofonowej w kontekście praktyki wykonawczej na przykładzie wybranych utworów z literatury XX wieku” wraz z płytą CD „Saxidioma” ( Poznań 2014).

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych: Grand Prix oraz nagroda „Rydwan Apollina”- Ogólnopolski Konkurs „Młody Muzyk”(Szczecinek, 1998r.), I nagroda w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych (Wrocław, 1999r.), II nagroda w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II stopnia (Olsztyn, 2000r.), II miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym (Opole, 2001r.), II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Saksofonowych Zespołów Kameralnych (Szczecin, 2003r.), I miejsce w Konkursie o Stypendium Fundacji Yamaha Music Foundation of Europe w kategorii Instrumenty Dęte Drewniane (Wrocław, 2006r.).

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Trzykrotnie została uhonorowana stypendium Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (Warszawa, 1997r.,1998r.,2000r.) oraz dwukrotnie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (Warszawa,1999r.,2000r.). Swoje umiejętności doskonaliła na wielu kursach mistrzowskich oraz warsztatach m.in. u Marcusa Stockhausena, Claude’a Delangle, Ed’a Bogarda, Ramona Rickera, Clausa Olesena, Eugene’a Rousseau, Jean-Marie Londeix’a, Joela Versavaud oraz Radka Knopa. Współpracuje z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Filharmonia Śląską, Orkiestrą Muzyki Nowej oraz Orkiestrą Aukso. Jest zapraszana do jury krajowych i mię­dzynarodowych konkursów saksofonowych oraz jako wykładowca na kursy dla nauczy­cieli, studentów i uczniów organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2014 r otrzymała ”Zespołową Nagrodę Rektorską III stopnia” za działalność organizacyjną i rozwinięcie współpracy międzynarodowej z europejskimi ośrodkami kształcącymi instrumentalistów w specjalności instrumenty dęte.

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
instrument główny – saksofon, zespół kameralny, literatura specjalistyczna, studia orkiestrowe

Kontakt:
magdalenajakubska@gmail.com

 

WERSJA ANGIELSKA

Magdalena Jakubska-Szymiec

Academic title and degree, institution, graduation year
Assistant Professor

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Instrumental

Speciality
saxophone

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
She received her degree in Saxophone Performance with honours in 2006 from the Academy of Music in Katowice, Poland under guidance of Bernard Steuer. Continued her instrumental studies under direction of Oto Vrhovnik at Universität für Musik und Darstellende Kunst in Vienna (Austria) and with Radek Knop at Conservatoire de Region de Perpignan (France).
Currently employed as Assistant Professor of Saxophone in the Department of Wind and Accordion at the Academy of Music in Poznań and the Academy of Music in Katowice (Poland).

In 2013 she defended her doctoral thesis titled “ Evolution of saxophone technique in the context of performing practice in chosen music literature examples from XX century”. This dissertation was published in 2014 including CD recording titled “SAXIDIOMA”.

The most important artistic/research achievements
She regularly performs as a soloist with renowned orchestras that include the National Symphonic Orchestra and Silesian Philharmonic in Katowice, Orchestra of New Music and “Aukso” Orchestra.
In addition to her activities as a practicing musician, she lectures at the International Master Class for classical saxophone in Szczecinek and gives many master classes elsewhere in Europe as well as the USA. She is a juror at national and international saxophone competitions (7th International Competition for “Wind Instruments” Jastrzębie Zdrój /2008 ,36th National Competition for “Young Musician” in Szczecinek/ 2012,2014, 12th National Competition for “Young Soloists” in Jaworzno /2007,2008,2009,2012, 8th National Saxophone Festival in Przeworsk /2008.

The most important artistic/research achievements
She got many prizes in national and international competitions like: 1st prize of Yamaha Music Foundation of Europe Scholarship 2006 (Wroclaw, PL), 2nd prize in 1st International Saxophone Competition in Opole, PL,1st prize in XXVII National Ensemble Competition in Wroclaw, 1st prize Grand Prix and Appolin Rydwan award in National Competition for “Young Musician” in Szczecinek, PL, three times awarded by Scholarship of Polish Ministry of Culture (Warsaw, 1997, 1998, 2000).During her studies, she developed her saxophone skills at many master classes for classical saxophone elsewhere in Europe and USA with: Marcus Stockhausen, Claude Delangle, Ed Bogard, Ramon Ricker, Claus Olesen, Eugene Rousseau, Jean-Marie Londeix, Joel Versavaud and Radek Knop.

Employment at the Faculty
II

Courses taught, Faculty
saxophone, chamber music, professional literature,
orchestral studies

Contact:
magdalenajakubska@gmail.com