Radosław Mateja

 

Radosław Mateja 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania:
magister, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 2015

Stanowisko:
asystent

Dyscyplina:
Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność:
Kompozycja

Działalność:
Radosław Mateja (ur. 1991) z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Zbigniewa Kozuba, a także z oceną bardzo dobrą studia licencjackie w klasie organów prof. Elżbiety Karolak. Obecnie wykłada w macierzystej uczelni i współpracuje z Teatrem Muzycznym w Poznaniu.
W 2013 roku z rąk Leszka Możdżera, przewodniczącego międzynarodowego jury Transatlantyk Instant Composition Contest, otrzymał III nagrodę za muzykę spontanicznie skomponowaną do filmu na oczach publiczności. Ponadto uzyskał wyróżnienie w tym samym konkursie w roku 2011. W 2014 roku zdobył drugą nagrodę w konkursie na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z Kielecczyzny (organizowanym przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach).
Dwukrotnie przyznawano mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzykrotnie Stypendium Rektora macierzystej Uczelni za osiągnięcia naukowe i artystyczne, a w 2016 roku otrzymał także Stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców. W roku 2015 odbyła się premiera jego kameralnej opery dla dzieci Mikołajek i inne chłopaki w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz prawykonanie utworu dyplomowego De profundis na orkiestrę symfoniczną przez zespół Filharmonii Sudeckiej. W październiku 2016 roku dyrygował polską prapremierą spektaklu Zakonnica w przebraniu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

Odznaczenia, nagrody:
– Transatlantyk Instant Composition Contest 2011 – wyróżnienie
– Transatlantyk Instant Composition Contest 2013 – 3 nagroda
– konkurs na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z Kielecczyzny 2014 – 2 nagroda
– Konkurs Kompozytorski, towarzyszący Regionalnemu Konkursowi na wykonanie piosenki „Lubimy śpiewać” 2014 – tytuł laureata

Zatrudnienie, Wydział:
IV

Prowadzone przedmioty:
Harmonia klasyczna – Wydział I
Improwizacja organowa, harmonia, harmonia z improwizacją – Wydział II
Instrumentacja, Propedeutyka kompozycji i aranżacji, Aranżacja wokalna i wokalno-instrumentalna, Instrumentacja i aranżacja na orkiestrę dętą – Wydział IV

Kontakt:
rmateja@amuz.edu.pl