Piotr Niewiedział

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany, Akademia Muzyczna im.I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2015

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
www.lavalse89.com

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
www.lavalse89.com
www.amuz.edu.pl/dla pedagoga/stopnie i tytuły/ postępowania awansowe prowadzone na wydziale instrumentów smyczkowych, harfy, gitary i lutnictwa

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
nagroda II stopnia Rektora Akademii Muzycznej 2012
medal srebrny z długoletnią służbę 2012

Zatrudnienie na Wydziale
V

Prowadzone przedmioty, Wydział
praca z pianistą, zespoły kameralne, nauka akompaniamentu

Kontakt: 
duo@lavalse89.com

Skip to content