Publikacje

Piotr Niewiedział

Na zdjęciu Piotr Niewiedział zapowiada koncert w Auli Nova

Fot. Bartosz Seifert

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
prof. AMP, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2021
doktor habilitowany, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2015

Stanowisko
prof. AMP, dyrektor Instytutu Instrumentów Lutniczych

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
www.lavalse89.com (kontakt: duo@lavalse89.com)

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
www.lavalse89.com
www.amuz.edu.pl/dla pedagoga/stopnie i tytuły/ postępowania awansowe prowadzone na Wydziale Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
nagroda II stopnia Rektora Akademii Muzycznej, 2012
medal srebrny za długoletnią służbę, 2012

Zatrudnienie na Wydziale
Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej

Prowadzone przedmioty, Wydział
praca z pianistą, zespoły kameralne, nauka akompaniamentu

Kontakt:
pniewiedzial@amuz.edu.pl