Publikacje

Damian Myśliński

Damian Myśliński

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister sztuki (2014), licencjat (2012), Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej; magister, (2019), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna; licencjat (2015), Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, muzykoterapia;

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne

Specjalność
edukacja muzyczna

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Metodyka edukacji muzycznej
Ćwiczenia z metodyki edukacji muzycznej
Podstawy muzykoterapii
Podstawy arteterapii
Projekty twórcze w edukacji muzycznej

Kontakt
dmyslinski@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

 

KSIĄŻKI

Muzykoterapia neurologiczna jako metoda terapii osób w okresie późnej dorosłości zamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2020.

 

ARTYKUŁY

Projekt oddziaływań muzykoterapeutycznych w rewalidacji dzieci z wadami
słuchu, w: Forum edukacyjne, WSIiU Łódź 2015;
Mobilna Rekreacja Muzyczna w kontekście edukacji muzycznej, w: Z problemów edukacji muzycznej, AM Poznań 2016;
Songwiriting – pisanie piosenek w edukacji muzycznej, w: Z problemów edukacji muzycznej, AM Poznań 2017;
Profilaktyka muzyczna w kształtowaniu osobowości ucznia, Z problemów edukacji muzycznej, AM Poznań 2018;
Muzykoterapia w kontekście pomocy osobom z demencją, w: Geriatria 2018;
Terapeutyczna rola śpiewu w późnej dorosłości, w: Moje doświadczenie z zespołem chóralnym, AM Gdańsk 2019;
Muzykoterapia w rozwoju ucznia. Wykorzystanie techniki Songwriting, w: Uczyć lepiej, ODN Poznań 2019;
Muzyka i mózg – edukacja i terapia, w: Z problemów edukacji muzycznej, AM Poznań 2019;
Umuzykalnianie w kontekście wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w: Z problemów edukacji muzycznej, AM Poznań.

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Koncepcja pracy muzykoterapeutycznej z osobami niesłyszącymi, V Międzynarodowa Konferencja Studentów Muzykoterapii, Wrocław 2016;
Profilaktyka muzyczna, IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej, Poznań 2017;
Śpiew terapeutyczny w Domach Pomocy Społecznej, V Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii, Wrocław 2017;
Domy Pomocy Społecznej w kontekście pomocy terapeutycznej, Konferencja Muzykoterapeutyczna, Bydgoszcz 2017;
Śpiew w kontekście pomocy terapeutycznej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Artystyczna dla Młodych, Gdańsk 2017;
Muzyka i mózg – edukacja i terapia, V Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej, Poznań 2018;
Muzyka – edukacja i terapia, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacyjny i Społeczny Świat Dziecka, Poznań 2018;
Muzykoterapia formą rehabilitacji osób w późnej dorosłości zamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej, VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Poznań 2018;
Muzykoterapia Neurologiczna, Efekt Mozarta – twórcza muzykoterapia i arteterapia w podnoszeniu kompetencji osób z niepełnosprawnościami, Poznań 2018;
Umuzykalnianie w kontekście wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej, Poznań 2019;
Nauczyciel muzyki w świetle wyzwań świata ponowoczesnego, VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nowoczesne Metody Edukacji Muzycznej, Poznań 2020;
Znaczenie muzyki w psychofizycznym rozwoju ucznia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Poznańskiego Kongresu Młodych Naukowców, Poznań 2020;

 

SZKOLENIA CERTYFIKACYJNE

Muzykoterapia Neurologiczna, Enschede 2017;
Metoda Tomatisa – poziom I, Warszawa 2018;
Arteterapia, Warszawa 2019;
Kurs dramy I stopnia, Łódź 2020;