Publikacje

Marcin Krupa

Marcin Krupa

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Lutnictwo Artystyczne

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Lutnictwo
Historia Sztuki Lutniczej
Praktyka warsztatowa

Kontakt
mkrupa@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

– Ukończone studia na kierunku Lutnictwo Artystyczne na Akademii Muzycznej w Poznaniu w 2002 r. w klasie prof. Andrzeja Łapy.
– Praktyka mistrzowska w pracowni niemieckiego smyczkarza Gregora Walbrodta w Berlinie w latach 2001-2002.
– Budowa nowych instrumentów smyczkowych i kopii: skrzypiec, altówek, wiolonczel.
– Budowa nowych smyczków do skrzypiec, altówek, wiolonczel i kontrabasów.
– Konserwacja instrumentów smyczkowych i smyczków.
– Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach lutniczych.
– Udział w wystawach instrumentów i smyczków w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Francji, Anglii, Niemczech, Chinach.
– Referat na Międzynarodowym Sympozjum Lutniczym w Poznaniu w 2018 r. p.t. „Zagadnienia związane z wymianą płytki główki w smyczkach – stosowanie alternatywnych materiałów”.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE/NAUKOWE

– III Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. P. Czajkowskiego w Moskwie w 1998r. – II nagroda za altówkę,
– II Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. W. Kamińskiego w Poznaniu w 1999 r.- I nagroda oraz wyróżnienie w kategorii skrzypiec 4/4; II nagroda w kategorii skrzypiec ¾,
– X Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 2001 r. – V miejsce za skrzypce; nagroda dla najmłodszego finalisty konkursu od European Association of Violin and Bow Makers; nagroda dla najmłodszego finalisty konkursu od Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. V. Metelky w Nachodzie Jaromira Joo,
– IV Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. P. Czajkowskiego w Moskwie w 2002 r. – wyróżnienie za smyczek skrzypcowy; wyróżnienie za smyczek wiolonczelowy;
– Międzynarodowy Konkurs Lutniczy BVMA w Londynie 2004 r.- wyróżnienie za wysokie walory lutnicze smyczka skrzypcowego,
– III Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. W. Kamińskiego w Poznaniu w 2004r.- I nagroda za wiolonczele, II miejsce w kategorii altówek, I oraz II nagroda w kategorii smyczków,
– Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Paryżu w 2004 r. – wyróżnienie za smyczek altówkowy,
– V Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Mittenwaldzie w 2005 r. – dwa brązowe medale za smyczki skrzypcowy i altówkowy,
– XI Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. A. Stradivariego w Cremonie w 2006r. – brązowy medal za skrzypce; nagroda za najlepsze walory brzmieniowe skrzypiec; nagroda specjalna im F. Saconniego dla uczestnika konkursu poniżej 30-go roku życia,
– Międzynarodowy Konkurs Lutniczy (VSA) w Baltimore w Stanach Zjednoczonych w 2006r. – trzy wyróżnienia za smyczki skrzypcowy, altówkowy i wiolonczelowy,
– Międzynarodowy Konkurs Lutniczy (VSA) w Portland w Stanach Zjednoczonych w 2008 r. – wyróżnienie za smyczek altówkowy,
– I Europejski Konkurs Lutniczy „Eufonia” organizowany w Sofii i Brukseli w 2009 r. – III nagroda za altówkę,
– VI Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Mittenwaldzie w 2010 r. – srebrny medal za smyczek skrzypcowy; brązowy medal za wiolonczelę,
– Międzynarodowy Konkurs Lutniczy w Pekinie w 2013 r. – złoty medal za smyczek kontrabasowy,
– XIV Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. A. Stradivariego w Cremonie w 2015 r. – wyróżnienia za skrzypce oraz za wiolonczele za udział w etapie finałowym,
– Międzynarodowy Konkurs Lutniczy (VSA) w Cleveland w Stanach Zjednoczonych w 2018 r. – wyróżnienie za smyczek wiolonczelowy.

  

Last name and first name
Krupa Marcin

Academic title and degree, institution, graduation year
magister

Position
assistant

Speciality
Violin Making

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Violin Making
History of Violin making

Contact
mkrupa@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

– in 2002 graduated the violin-making faculty on Music Academy in Poznan under the lidership of prof. Andrzej Lapa
– . since 2001 to 2002 had training bow-making at Gregor Walbrodt’s workshop in Berlin
– making new instruments: violins, violas, cellos
– making new bows for instruments
– restoration of instruments and bows
– participate at international exibitions
– participate in many violin making competitions

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

– 1998 – 3. I. Tchaikovsky International Violin Making Competition in Moscow – 2nd prize and silver medal in viola category and 5th place in violin category
– 1999 – Polish Violin Making Competition in Poznań – 1st prize in violin category and 2nd prize in ¾ violin category,
– 2002 – 4. Tchaikovsky International Violin Making Competition in Moscow – two special prizes for the best workmanship quality of violin and cello bows
– 2004 – The First BVMA International Violin and Bow Making Competition in London – certificate of merit for craftsmanship for violin bow
– 2004 – International Violin and Bow Making Competition in Paris – certificate of merit for viola bow
– 2004 – Polish Violin Making Competition in Poznań – 1st prize in cello category, 2nd prize in viola category, 1st and 2nd prize in bows category
– 2005 – International Violin and Bow Making Competition in Mittenwald – two bronze medals for violin bow and viola bow
– 2006 – 11. International Violin Making Competition in Cremona – 3rd prize and bronze medal in violin category, prize for the best tone quality of violin and special prize “S.F. Sacconi” for young maker
– 2006 – V.S.A. Violin and Bow Making Competition in Baltimore – three certificates of merit for violin bow, viola bow and cello bow
– 2008 – V.S.A. Violin and Bow Making Competition in Portland – certificate of merit for viola bow
– 2009 – “Eufonia” Competition – Sofia/Brusseles – 3rd prize in viola category
– 2010 – International Violin and Bow Making Competition in Mittenwald – silver medal for violin bow and bronze medal for cello
– 2013 – 2. China International Violin and Bow Making Competition in Beijing – Gold medal for bass bow
– 2015 –14. International Violin Making Competition in Cremona – two certificates of merit for cello and violin
– 2018 – V.S.A. Violin and Bow Making Competition in Cleveland- certificate of merit for cello bow