Publikacje

Marianna Lewicka

 

Na zdjęciu elegancko ubrana kobieta dyryguje chórem na estradzie - Marianna Majchrzak

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, fot. Projekt Hamak

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

doktor, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2015 doktor habilitowany, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, 2019

Stanowisko

adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek

dyrygentura

Specjalność

dyrygentura chóralna

Zatrudnienie na Wydziale

I

Instytut

ID

Prowadzone przedmioty

dyrygentura chóralna
czytanie partytur
literatura specjalistyczna
Chór Ogólnouczelniany Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Kontakt: adres email

mlewicka@amuz.edu.pl

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

Marianna Lewicka – absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury chóralnej prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz. W trakcie studiów była stypendystką programu Erasmus na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Od 2011 roku jest wykładowcą w macierzystej uczelni. Od 2020 roku pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Dyrygentury. Tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura obroniła w 2015 roku. Tematyką badań był „Śpiew chorałowy jako źródło inspiracji dla kompozytorów renesansowych i współczesnych”. W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a wskazanym do oceny dziełem artystycznym była płyta „Contemporary Choral Music” nagrana z Zespołem Solistów Lumen Vocale oraz krążek „Media Vita – Marek Raczyński Choral Works” wydany przez kompozytora, na którym znalazło się premierowe nagranie kantaty „Cantus Psalmorum” napisanej przez Marka Raczyńskiego dla Sołackiego Chóru Kameralnego pod dyr. Marianny Majchrzak (Lewickiej).

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe

• Kierownictwo artystyczne Chóru Ogólnouczelnianego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewksiego w Poznaniu (od 2022 roku)
• Współpraca w roli asystenta z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Poznaniu – PADEREWSKI CHAMBER CHOIR pod dyr. prof. Marka Gandeckiego w latach 2012-2015; liczne nagrody na konkursach chóralnych: m.in. Grand Prix i Rubinowa Lutnia Jerzego Libana z Legnicy podczas 46 LEGNICA CANTAT (2015) oraz Grand Prix Grieg International Choir Festival w Bergen, Norwegia (2016)
• Sanctus Adalbertus Oratorium o św. Wojciechu op. 71 H. M. Góreckiego w opracowaniu M. Maseckiego i J. Rogiewicza w ramach NOSTALGIA POZNAN FESTIVAL. Zespół Wokalny Studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (kier. art. Marianna Majchrzak (Lewicka) (2016)
• Przygotowywanie i opieka merytoryczna nad zespołami warsztatowymi biorącymi udział w corocznych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu
• Udział w zespole organizacyjnym Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu (od 2018)

Publikacje: Musica in Eclesia (2016), Musica Sacra (2016, 2017)

Prelekcje/referaty (m.in.)
• 2016, Ogólnopolska Konferencja Naukowej z cyklu Musica Sacra, Akademia Muzyczna w Gdańsku, temat wykładu: Chorał gregoriański – żywy, inspirujący, atrakcyjny
• 2017, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej, Akademia Muzyczna w Łodzi, temat wykładu: Dyrygent – artysta i osoba w kontekście Listu do artystów Jana Pawła II
• 2018, Ogólnopolska Konferencja: Trendy w chóralistyce, Akademia Sztuki w Szczecinie, temat wykładu: Un soir de neige Francisa Poulenca – wyzwanie na sześć głosów
• 2018, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, temat wykładu: Motyw Bogurodzicy w polskiej muzyce współczesnej – świadectwo ciągłości narodowego dziedzictwa
• 2018, International Scientific and Methodological Internet-Connference: Youth, Education, Science and Art. Video, Akademia Muzyczna w Poznaniu, organizatorzy: Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of Naps of Ukraine, Institute of a Gifted Child of Npas of Ukraine, Proffesionaly Visual Artist Association (Israel), temat wykładu: Motyw Bogurodzicy we współczesnej polskiej twórczości muzycznej i filmowej – świadectwo ciągłości narodowego dziedzictwa
• 2018, Ogólnopolska Konferencja Naukowej z cyklu Musica Sacra, Akademia Muzyczna w Gdańsku, temat wykładu: Krzyk o wolność inspiracją dzieła Missa 1956 Jacka Sykulskiego
• 2021, Sympozjum naukowe Convenium Musicæ Sacræ dedicatum – Kult eucharystyczny w muzyce, Akademia Muzyczna w Poznaniu, temat wykładu: Motet eucharystyczny jako wyraz dbałości o piękno liturgii
• 2022, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Creare et Cantare, Uniwersytetu Opolski, temat wykładu: Arvo Part – wartości brzmiące w muzyce chóralnej
• Konferencja Musica practica, musica theoretica, Akademia Muzyczna w Poznaniu, temat wykładu: Arvo Part – muzyka – ikona – kontemplacja
• 2023, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej, Akademia Muzyczna w Łodzi, temat wykładu: Surrealistyczna kantata Un soir de neige – osobliwy świat chóralnej twórczości Francisa Poulenca
• 2023, Sympozjum naukowe Convenium Musicae Sacrae dedicatum – Muzyczne przesłanie krzyża, Akademia Muzyczna w Poznaniu, temat wykładu: Cztery obrazy pasyjne w motetach Francisa Poulenca podczas sympozjum

NAGRANIA PŁYTOWE:

• 2017, współudział w nagraniu płyty „Media Vita – Marek Raczyński Choral Works”, Sołacki Chór Kameralny pod dyr. Marianny Majchrzak (Lewickiej)
• 2017, płyta „ LUMEN VOCALE – Contemporary Choral Music”, Zespół Solistów Lumen Vocale, kier.art. Marianna Majchrzak (Lewicka), przy współpracy z Fundacją TUU
• 2023, płyty „TRWANIE”, Sołacki Chór Kameralny pod dyr. Marianny Majchrzak (Lewickiej)

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia

Osiągnięcia indywidualne:
• II Nagroda na XIII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2010)
• Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu dla najlepszego studenta poznańskiej uczelni na XIII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2010)
• Nagroda dla najlepszego dyrygenta na VI Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł (2011)
• Wyróżnienie na V Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej Towards Polyphony we Wrocławiu (2011)
• Zespołowa Nagroda Rektorska II stopnia (2015), III stopnia (2016, 2019, 2023)
• Nagroda specjalna: Nagroda Dyrektora Artystycznego Federacji Caecilianum na VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy dla wyróżniającego się dyrygenta (2017)
• Medal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej (2017)
• Nagroda dla najlepszego dyrygenta na XIII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej Szemud w Kielnie (2019)
• Nagrody i wyróżnienia z prowadzonymi zespołami: Sołackim Chórem Kameralnym (od 2006 r.), Zespołem Solistów LUMEN VOCALE (w latach 2011-2021)