Publikacje

Barbara Habdas

Barbara Habdas

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister sztuki ,Akademia Muzyczna im.Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu ,rok uzyskania – 2008

Stanowisko
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
1. Udział w recitalach licencjackich i magisterskich w Katedrze Instrumentów Dętych
i Akordeonu w roli akompaniatora, 12.2007 – obecnie.

2. Koncert Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu – Aula Nova, 27.11.2008 r.
3. Koncert z cyklu „Barwy Instrumentów Dętych” wykonywany przez profesorów
i asystentów, 24.05.2009 r.
4. Koncert z cyklu „Talenty Warte Poznania” – Salon Muzyczny „Willa Wśród Róż”, 12.01.2010 r.
5. Koncert Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu w wykonaniu profesorów
i asystentów – Aula Nova, 28.11.2010 r.
6.Wieczór Akademicki w Willi Wśród Róż; Gala Instrumentów Dętych w wykonaniu Pedagogów Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu, 26.01.2011 r.
7. Koncert z cyklu „Talenty Warte Poznania” – Salon Muzyczny „Willa Wśród Róż”, 12.04.2011 r.
8. 63 Międzynarodowy Konkurs Muzyczny „Praska Wiosna” w Pradze, 07-15.05.2011 r.

9.Koncert Kompozytorski w wykonaniu studentów i profesorów Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki, 20.05.2011 r
10. Koncert z cyklu „Barwy Instrumentów Dętych”, 22.11.2011 r.
11. XX Poznański Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych, 03.03.2012 r.
12. Koncert Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu, Zakład Instrumentów Historycznych z cyklu „Pedagodzy i studenci”, 16.03.2012 r.
13. VI Międzynarodowy Konkurs Gry Na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku, 20-24.03.2012 r.
14. Koncert Młodej Kadry Pracowniczej Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 27.03.2012 r.
15. Koncert z cyklu „Czwartkowa Uczta Duchowa” w Środzie Wielkopolskiej, 10.05.2012 r.
16. 26.11. – 01.12. 2012 Łódź ,OSM I i II st. im. Henryka Wieniawskiego,III Ogólnopolski Konkurs Waltornistów im. prof.Edwina Golnika
17. Koncert z cyklu ,, Barwy Instrumentów Dętych’’ w wykonaniu profesorów i asystentów Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu -03.12.2012 r.
18. Koncert uwieńczający Mistrzowskie Kursy z prof. Teunisem van der Zwart-10.03.2013
19. Koncert z cyklu „Barwy Instrumentów Dętych i Akordeonu Muzyka
francuska” w wykonaniu profesorów i asystentów 31.03.2014
20. Koncert profesorów i asystentów dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu -20.03.2014
21. Recitale Dyplomowe od 2008- do teraz

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
1.Recital w ramach Ogólnopolskiego Kursu Mistrzowskiego dla Puzonistów dr hab. Zdzisława Stolarczyka
2. Warsztaty i Koncert Młodej Kadry Pracowniczej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – 23.11.2012
3.Warsztaty i Koncert Młodej Katedry Pracowniczej Instrumentów Dętych Blaszanych i Akordeonu w Koszalinie – 23.11.2012.
4. Certyfikat za czynny udział w Mistrzowskim Kursie Instrumentów Dętych Blaszanych prowadzonym przez ad. Zdzisława Stolarczyka na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 27-28.11.2011 r.
5. Certyfikat za czynny udział w Mistrzowskim Kursie Saksofonowym prowadzonym przez prof. Radosława Knopa na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
19-21.02.2009 r.
6. Certyfikat za czynny udział w Mistrzowskim Kursie Waltorniowym, prowadzonym przez Jacka Muzyka, 11.03.2009 r.
7. Seminarium Metodyczne na temat nauczania gry na instrumentach dętych poprowadzonych przez wykładowców Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. J. I Paderewskiego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Romana Grynia
8.Certyfikat za czynny udział w warsztatach pianistycznych prowadzonych przez Prof. Andrzeja Tatarskiego – 23.10.2014

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
1.Uzyskanie stopnia wykładowcy na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Instrumentalnym, 01.10. 2010 r.
2..Nagroda za wyróżniającą pracę dydaktyczną – wychowawczą, nadana przez dyrektora P O S M II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, L. Walkowiaka, 22.11.2011 r.
3. Dyplom za wyróżniający akompaniament na III Ogólnopolskim Konkursie Klarnetowym we Wrocławiu, 27-28-05.2011 r.

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
Wydział Instrumentalny
Prowadzony przedmiot – Praca z pianistą

Kontakt: 
habdas83@o2.pl