Publikacje

Maria Erdman

Maria Erdman – z wykształcenia organistka, klawikordzistka i teoretyk muzyki. Jako wybitna specjalistka w grze na klawikordzie zajmuje się od roku 2002 promocją tego instrumentu. Ma w dorobku liczne koncerty na klawikordzie i organach w Polsce, Niemczech i Holandii. Występuje na eksponowanych festiwalach (Vratislavia Cantans, Actus Humanus, Nowe Epifanie), jak również w renomowanych salach koncertowych (Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia im. Artura Rubinsteina w Łodzi). Absolwentka klas organów prof. Marietty Kruzel-Sosnowskiej w Państwowym Liceum Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Warszawie oraz prof. Andrzeja Chorosińskiego w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, gdzie ukończyła studia na dwóch wydziałach – Teorii Muzyki oraz Organów. Ukończyła też studia podyplomowe w Conservatorium van Amsterdam, pod kierunkiem prof. Menno van Delfta (klawikord) i prof. Pietera van Dijka (organy).

Działalność muzyka – wykonawcy łączy z pracą badawczą, dotyczącą źródeł repertuaru polskiego, podejmując w publikacjach zagadnienia zarówno proweniencji repertuaru, jak i wykonawstwa muzyki dawnej. W roku 2000 przygotowała edycję utworów organowych Mieczysława Surzyńskiego. W 2019 obroniła pracę doktorską Szesnastowieczna praktyka wykonawcza i jej związki z techniką kompozytorską na przykładzie intawolacji świeckich utworów wokalnych w polskich tabulaturach klawiszowych. Jej publikacje znajdują się w kwartalniku muzykologicznym „Muzyka”, „De Clavicordio”, czy „Five Centuries of Keyboard Keyboard Music”, znacząc ślad udziału w sesjach naukowych, polskich i zagranicznych, zarówno muzykologicznych, jak i poświęconych zagadnieniom wykonawstwa na organach i klawikordzie.

Maria Erdman posiada w dorobku nagrania płytowe – w roku 2006 zarejestrowała pierwsze w Polsce nagranie na klawikordzie, zrealizowane w wydawnictwie „Acte Préalable” i zawierające „Arie z różnych Autorów zebranych z kancjonału S.S. Klarysek w Starym Sączu z 1768 roku”. W 2012 nagrała organowe utwory Feliksa Nowowiejskiego na organach Katedry w Olsztynie, które ukazały się na płycie opublikowanej z książką Warmia. Krajobraz pojednania. Jej improwizacje na klawikordzie zarejestrowano też na płycie Pieśni do Świętych Pańskich. Powiązania muzyki tradycyjnej z muzyką dawną skłaniają artystkę do współpracy z muzykami  specjalizującymi się w repertuarze ludowym – miedzy innym z Adamem Strugiem, z którego zespołem „Monodia polska” artystka realizuje projekt wykonania Melodii na Psałterz Mikołaja Gomółki w unikalnej obsadzie tradycyjnego śpiewu z akompaniamentem organowym. Repertuar na klawikord umożliwia również współpracę ze znakomitymi specjalistami w zakresie muzyki dawnej. Na stałe Maria Erdman współpracuje z Karoliną Zych (flet traverso) i Justyną Młynarczyk (viola da gamba), prezentując rys kameralny epoki Empfindsamkeit, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Carla Philippa Emanuela Bacha oraz roli klawikordu, jako instrumentu akompaniującego. Okazjonalnie Maria Erdman podejmuje się też muzycznego prowadzenia projektów zespołowych – w roku 2018 pod jej kierownictwem zarejestrowane zostało z poznańskim zespołem „Musica Maxima” prawykonanie Requiem J. Paszkiewicza, uhonorowane dołączeniem do „kapsuły czasu”, zakopanej w 2021 roku w podziemiach Placu Kolegiackiego, w celu upamiętnienia poznaniaków pochowanych w dawnym kościele kolegiackim pw. św. Marii Magdaleny.

Maria Erdman wykłada grę na klawikordzie jako specjalizację w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz instrument dodatkowy w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Od roku 2005 prowadzi założoną przez siebie klasę
organów w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Angażuje się rozmaite działania edukacyjne – jest wykładowcą organów i klawikordu Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie i okazjonalnie współpracuje z Krajowym Funduszem
na Rzecz Dzieci.