Publikacje

Joanna Marcinkowska

joanna-marcinkowska

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
doktor habilitowany sztuki muzycznej, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2014

Stanowisko
prof. AMP

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
www.joannamarcinkowska.pl
Joanna Marcinkowska – doktor habilitowany sztuki muzycznej i profesor nadzwyczajny w Katedrze Fortepianu macierzystej uczelni, należy do czołowych pianistów polskich młodszego pokolenia. Ukończyła z wyróżnieniem studia w poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie prof. Waldemara Andrzejewskiego.
Występowała z recitalami oraz jako kameralistka i solistka koncertów symfonicznych w Polsce, a także w wielu krajach Europy oraz w USA i w Chinach. Współpracowała z ponad 30 wybitnymi dyrygentami polskimi i zagranicznymi, jak m.in.: Agnieszka Duczmal, Massimiliano Caldi, Helmuth Froschauer, Ian Hobson, Bohdan Jarmołowicz, Vladimir Kiradjiev, Agnieszka Kreiner, Aleksandar Marković, Andrzej Mysiński, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Grzegorz Nowak, Marek Pijarowski, Janusz Przybylski, Wojciech Rajski, Jerzy Salwarowski, Till Schwabenbauer, Gert Sell, Ruben Silva, Tadeusz Strugała, Ewa Strusińska , Piotr Wijatkowski, Jan Miłosz Zarzycki.
Występowała jako solistka z wieloma znakomitymi zespołami muzycznymi i orkiestrami symfonicznymi, jak m.in.: WRD Radio Orchestra of Cologne/das WRD Rundfunkorchester Köln, Jugendkammerorchester Berlin, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu, Sinfonietta Polonia, Orkiestra Kameralna „Capella Bydgostiensis” w Bydgoszczy, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Poznaniu, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Warszawie, Orkiestra Kameralna „Concerto Avenna” w Warszawie, Kwartet „Prima vista” (Warszawa), Warszawska Orkiestra Symfoniczna SONATA im. Bogumiła Łepeckiego, Polska Orkiestra „Sinfonia Iuventus” w Warszawie oraz z niemal wszystkimi orkiestrami symfonicznymi polskich filharmonii.
Jako kameralistka koncertowała z tak znanymi muzykami, jak m.in.: Stanisław Firlej, Michał Grabarczyk, Bartosz Bryła, Agata Szymczewska, Joanna Kreft, Ewa Guzowska, Michał Bryła, Tomasz Lisiecki, Karol Marianowski, Marcel Markowski, Szymon Guzowski.
Koncertowała na ponad 40 prestiżowych międzynarodowych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, m.in.: Międzynarodowych Festiwalach Chopinowskich w Dusznikach Zdroju (1997, 2000), w Antoninie („Chopin w barwach jesieni” 1996, 2012), w Wiedniu (1999), w Salzburgu w słynnej Mozarteum-Saal (1999), w Gaming (1997), a także: na Międzynarodowym Festiwalu w Hanowerze – „Wybitni laureaci konkursów pianistycznych” (2002), na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1996, 2000, 2004, 2007, 2011, 2013, 2016), na I Międzynarodowym Festiwalu „Ignacy Jan Paderewski” w Warszawie (2014), na Festiwalu „Dni Paderewskiego” w Kąśnej Dolnej, na Festiwalu „Muzyka i Plastyka” w Lublinie, na I Międzynarodowym Festiwalu im. Artura Rubinsteina w Łodzi (2008), na I Festiwalu Chopinowskim „Chopiniada” w Małej Filharmonii w Puszczykowie, na II Festiwalu Muzycznym „Barbakan” w Krakowie (2009), na Festiwalu „Gwiazdy promują” w Jeleniej Górze (2010), na Festiwalu „Piano Passion” w Saint Etienne (2010), Festiwalu „Wiosna z Fryderykiem” w Gliwicach (2012), Festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” (2013) oraz na Festiwalu im. Witolda Lutosławskiego w Szczecinie (2000), na którym dokonała prawykonania IV Sonaty fortepianowej poznańskiego kompozytora Mirosława Bukowskiego. W 2002 roku wystąpiła z recitalami utworów Karola Szymanowskiego na Międzynarodowych Festiwalach Muzycznych w Sofii i Płowdiw (Bułgaria).
Dorobek nagraniowy Joanny Marcinkowskiej obejmuje utrwalone na CD i kasetach utwory W. A. Mozarta, J. Haydna, R. Schumanna, F. Chopina, P. Czajkowskiego, C. Debussy’ego, I. J. Paderewskiego i K. Szymanowskiego. Dla Telewizji Polskiej nagrała m.in. recital chopinowski zarejestrowany w 187. rocznicę urodzin kompozytora. Recital z utworami Chopina nagrała również dla Polskiego Radia „Merkury” w Poznaniu.
Joanna Marcinkowska zasiada w jury konkursów oraz prowadzi warsztaty pianistyczne i kursy mistrzowskie w kraju i za granicą, m.in. w 2009 roku poprowadziła dwutygodniowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny w Pekinie na zaproszenie tamtejszego Konserwatorium Muzycznego. Wystąpiła tam również ze specjalnym recitalem fortepianowym.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Joanna Marcinkowska jest laureatką 21 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz festiwali pianistycznych. Zdobyła m.in.:
• I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Artur Rubinstein in memoriam w Bydgoszczy (1996),
• I nagrodę na VII Europejskim Konkursie Chopinowskim w Darmstadt (2002),
• II nagrodę i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworów K. Szymanowskiego na V Międzynarodowym Konkursie im. K. Szymanowskiego w Łodzi (2001),
• III nagrodę i nagrodę publiczności na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Kolonii (Niemcy, 2001),
• nagrodę główną na XXX Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1996),

Uzyskała także najwyższe laury na konkursach muzyki kameralnej:
• I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych w Bydgoszczy wraz z nagrodą dla najlepszego pianisty Konkursu (1994),
• I nagrodę i Grand Prix „Rydwan Apollina” na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej we Wrocławiu (1995).

W grudniu 1996 roku, w wyniku konkursu nagrań, zdobyła stypendium Japońskiej Fundacji Muzycznej JESC dla najlepszego młodego pianisty polskiego.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Za swoje osiągnięcia została uhonorowana m.in. Medalem Młodej Sztuki, przyznawanym poznańskim twórcom młodego pokolenia za szczególne osiągnięcia artystyczne, Medalem Młodego Pozytywisty im. Hipolita Cegielskiego za osiągnięcia w pracy organicznej, Brązowym Medalem za długoletnią służbę oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Była też wielokrotną laureatką stypendium artystycznego Ministra Kultury RP i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także stypendystką Miasta Poznania i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2013 roku otrzymała Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a w roku 2015 Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty
Fortepian

Kontakt
joanna.marcinkowska3@wp.pl

 

English version

Joanna Marcinkowska 

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD with habilitation, I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań, 2014

Position
Associate professor

Artistic/research discipline
Instrumentalist

Speciality
Piano

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
www.joannamarcinkowska.pl
Joanna Marcinkowska graduated with honors from the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music of Poznań in the class of Prof. Waldemar Andrzejewski, whose assistant she subsequently became. In 2014 she was conferred the academic degree of PhD Hab. of Musical Arts and Associate Professor at the Department of the Pianoforte of the Academy. She is a leading Polish pianist of the younger generation.
Joanna Marcinkowska has given recitals and performed as a soloist with symphony orchestras in many cities of Poland. She has appeared with such renowned ensembles as the Polish Radio Chamber Orchestra “Amadeus” under Agnieszka Duczmal or the Orchestra “Concerto Avenna” under Andrzej Mysiński, and with distinguished Polish and foreign conductors including Massimiliano Caldi, Helmuth Froschauer, Ian Hobson, Bohdan Jarmołowicz, Vladimir Kiradjiev, Agnieszka Kreiner, Aleksandar Marković, Andrzej Mysiński, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Grzegorz Nowak, Marek Pijarowski, Janusz Przybylski, Wojciech Rajski, Jerzy Salwarowski, Till Schwabenbauer, Gert Sell, Ruben Silva, Tadeusz Strugała, Ewa Strusińska, Piotr Wijatkowski, Jan Miłosz Zarzycki.
As a chamber musician she performed with such well-known musicians as: Stanisław Firlej, Michał Grabarczyk, Bartosz Bryła, Agata Szymczewska, Joanna Kreft, Ewa Guzowska, Michał Bryła, Tomasz Lisiecki, Karol Marianowski, Marcel Markowski, Szymon Guzowski.
She has given recitals abroad in Austria, Bulgaria, the Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Hungary, Macedonia, the Netherlands, Portugal and Sweden, and outside Europe in the USA and China.
Joanna Marcinkowska has taken part in numerous prestigious piano festivals in Poland and abroad. She gave recitals and performed as a soloist with symphony orchestras at International Chopin Festivals in Duszniki-Zdrój (1997, 2000), Antonin (“Chopin in the Colors of the Autumn,” 1996, 2012, 2016), Vienna (1999), in Salzburg at the famous Mozarteum-Saal (1999), Gaming (1997), at the International Festival “Eminent Winners of Piano Competitions” in Hanover (2002), at Festivals of Polish Piano Music in Słupsk (1996, 2000, 2004, 2007, 2011, 2013, 2016), the Paderewski Festival in Warsaw (2014), the Festival “Paderewski Days” in Kąśna Dolna, the Festival “Music and Visual Arts” in Lublin, the 1st International Artur Rubinstein Festival in Łódź (2008), the 1st Chopin Festival “Chopiniada” at the Little Philharmonic in Puszczykowo, the 2nd Musical Festival “Barbakan” in Kraków (2009), the Festival “The Stars Promote” in Jelenia Góra (2010), the Festival “Piano Passion” in Saint-Étienne (2010), the Festival “Frederic Chopin Spring” in Gliwice (2012) and the Witold Lutosławski Festival in Szczecin (2000); at the latter event she gave the première performance of the 4th Piano Sonata by the Poznań composer Mirosław Bukowski. In 2002 she gave recitals of pieces by Karol Szymanowski at International Musical Festivals in Sofia and Plovdiv (Bulgaria).
Joanna Marcinkowska has recorded compositions by W. A. Mozart, J. Haydn, R. Schumann, F. Chopin, I. J. Paderewski, P. Czajkowski, C. Debussy and K. Szymanowski, released on CDs and cassettes. The television programs in which she has performed include a recital of music by Chopin, recorded on the 187th anniversary of the composer’s birthday. She has also recorded a program of Chopin’s music for Radio “Merkury”.
She conducts piano master classes at home and abroad. In 2009, she conducted a two weeks’ Master Piano Class at the Central School at the Conservatory of Music in Beijing. She also gave a special piano recital in that city.

The most important artistic/research achievements
Joanna Marcinkowska has won prizes at twenty-one international and national Polish piano competitions and festivals, including:
• the 1st prize at the International Piano Competition Artur Rubinstein In Memoriam in Bydgoszcz (1996),
• the main prize at the 30th Polish Piano Festival in Słupsk (1996),
• the main prize at the Renault Competition for Young Talent in Warsaw (1997),
• the 2nd prize at the 1st Yamaha National Polish Piano Competition in Gdańsk (1999),
• the 2nd prize and a special prize for the best performance of pieces by Karol Szymanowski at the 5th International Karol Szymanowski Competition, and the special “Chopin/Szymanowski” prize of the Dutch Society of Music (2001),
• the 3rd prize and the award of the public at the 5th International Piano Competition in Cologne, Germany (October 2001),
• the 1st prize at the 7th European Chopin Competition in Darmstadt, Germany (October 2002).

She has also received prizes at chamber music competitions:
• the 1st prize and the prize for the best pianist at the National Polish Competition of Chamber Ensembles in Bydgoszcz (1996),
• the 1st prize and the Grand Prix “Rydwan Apollina” [“Apollo’s Chariot”] at the National Polish Competition of Chamber Music in Wrocław (1997).

At a record competition in December 1996, she was awarded the scholarship of the Japanese Musical Foundation JESC for the best young Polish pianist.

The most important artistic/research achievements
Joanna Marcinkowska has earned the Medal of the Young Arts, awarded to Poznań artists of the young generation for outstanding achievements, and the Hipolit Cegielski Medal of the Young Positivist for successful organic work, the Merit to Polish Culture distinction
Furthermore, on numerous occasions she has been granted artistic scholarships of the Minister of Culture of the Republic of Poland and the Fryderyk Chopin Society of Warsaw, as well as those of the City of Poznań and the Marshal of the Province of Greater Poland.

Employment at the Faculty
II

Courses taught
Piano

Contact
joanna.marcinkowska3@wp.pl