Publikacje

Iwona Fokt

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister (1985, 2004), Wydział Nauk Społecznych, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podyplomowe Studia w zakresie Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2005
doktor (2016), teoria muzyki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa — kierunek
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
teoria muzyki

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty
Kultura i metodyka komunikacji
Komputerowa edycja tekstu
Pedagogika ogólna
Podstawy edytorstwa
Dydaktyka

Kontakt
ifokt@amuz.edu.pl


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

KSIĄŻKI

Z życia muzycznego Poznania. Programy koncertów 1900-1939, (współautorstwo: M. Harajda-Wojciechowska) Poznań 2004.
Teka Kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego, (współautorstwo: H. Kostrzewska, T. Brodniewicz), Poznań 2016.
Feliks Nowowiejski, Poznań 2016.
Feliks Nowowiejski. Biography, Poznań 2018.
Kazimierz Lubomirski. Komplet dzieł¸ Kraków 2019.

ARTYKUŁY

– Archiwum Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w: De musica commentarii, Poznań 2008.
– Jubileusz poznańskiej perkusji, Kronika Wielkopolski nr 1 (125), Poznań 2008.
– Dla wiary i polskości, „Przewodnik Katolicki” 6/2009.
– Rękopisy utworów orkiestrowych Feliksa Nowowiejskiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich, w: Poematy symfoniczne Feliksa Nowowiejskiego. Rekonstrukcja i reinterpretacja spuścizny rękopiśmiennej kompozytora, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2006.
– Rota – pieśń Ojczyzny pełna, w: W kręgu kultury romantycznej, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2010.
– Feliks Nowowiejski. Z kolekcji Wiesławy Cichowicz, w: Kultura muzyczna w perspektywie regionalnej i europejskiej, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2014.
– Archiwum, w: „Pamięci naszych Mistrzów”. 95 lat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań 2015.
– Feliks Nowowiejski w Polskim Radio. 1926-1939, w: De musica commentarii 1/2015, Poznań 2015.
– Quo vadis, Domine?, w: Program koncertu Quo vadis. Nadzwyczajny koncert marszałkowski w 60. roczncę Poznańskiego Czerwca oraz w 70. Rocznicę śmierci Feliksa Nowowiejskiego, Poznań 2016.
– Feliks Nowowiejski w: książeczka CD Feliks Nowowiejski: Quo Vadis – Oratorio for Solo Voices, Mixed Choir, Organ & Orchestra [Wioletta Chodowicz; Robert Gierlach; Wojtek Gierlach; ukasz Borowicz] [Cpo: 555089-2], Poznań 2016.
– Historia w listach zapamiętana. Listy z kolekcji Feliksa Nowowiejskiego, w: „Borussia” 2016 nr 57.
– Feliks Nowowiejski w: książeczka CD Król Wichrów, Poznań 2016.
– Feliks Nowowiejski w: książeczka CD „VISTULA” zawierający kolekcję pieśni Feliksa Nowowiejskiego, 2017.
– Polska droga, w: „Tygodnik Powszechny” nr 46/2017 s. 4-7.
– Feliks Nowowiejski, w: program koncertu finałowego projektu „Nowowiejski hołd Ojczyźnie”, Aula UAM w Poznaniu, 13 listopada 2017 roku.
– Feliks Nowowiejski, w: program folderu VI Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, Poznań 2017.
– Kolekcja Stefana Bolesława Poradowskiego w zbiorach Archiwum Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, w: De musica commentarii 3/2017, Poznań 2017.
– Spuścizna Feliksa Nowowiejskiego. Zbiory poznańskie w: Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego, red. Sylwia Burnicka-Kalischewska, Alicja Delecka-Bury, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Szczecin 2018.
– Pozyskiwanie dokumentów, w: De musica commentarii 4/2018, Poznań 2018.
– Zbiory Archiwum Akademii Muzycznej w Poznaniu – Jerzy Waldorff, w: De musica commentarii 5/2019, Poznań 2019.
– Artystyczne podróże Feliksa Nowowiejskiego. Paryż 1934, w: Feliks Nowowiejski i Jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XX wieku, Olsztyn 2019.

WYGŁOSZONE REFERATY

– Tajniki pracy archiwisty, UAM Collegium Minus, Sala Lubrańskiego, Poznań 2007.
– „Rota” – pieśń Ojczyzny pełna, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musica Practica, Musica Theoretica w Poznaniu, Poznań 2010.
– „Rota” pieśń Ojczyzny pełna, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musica practica, musica theoretica, Poznań 2010.
– Feliks Nowowiejski w Polskim Radiu, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musica Practica, Musica Theoretica w Poznaniu, Poznań 2013.
– Feliks Nowowiejski. Z kolekcji Wiesławy Cichowicz, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Barczewo 2014.
– Stan badań nad biografią Feliksa Nowowiejskiego, Sympozjum Portret muzyczny Feliksa Nowowiejskiego, Instytut Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.
– Historia w listach zapisana. Listy Feliksa Nowowiejskiego, Sympozjum naukowe Convenium Musicae Sacrae dedicatum, Twórczość Feliksa Nowowiejskiego (1877- -1946), Poznań 2016.
– Historia w listach zapamiętana. Listy z kolekcji Feliksa Nowowiejskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fenomen Nowowiejskiego, Bydgoszcz 2016.
– Artystyczne podróże Feliksa Nowowiejskiego – Paryż, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX I XX wieku, Wydział Sztuki i Instytut Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2016.
– Feliks Nowowiejski. Poznaniak z wyboru, Panel dyskusyjny z cyklu OFFSTAGE, Poznań 9.12.2016.
– Archiwum Feliksa Nowowiejskiego, Konferencja Naukowo-Artystyczna Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego, Szczecin 2017.
– Wykład połączony z promocją biografii kompozytora i spotkaniem autorskim, Noc Muzeów 2017, Salon Muzyczny-Muzeum Feliksa Nowowiejskiego.
– Poznaniak z wyboru. Materiały Feliksa Nowowiejskiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Feliks Nowowiejski i jego czasy, Bydgoszcz 2017.
– Feliks Nowowiejski człowiek i dzieło – spotkanie autorskie połączone z wykładem i prezentacją Muzeum w Barczewie, 11.08.2017.
– Konferencja popularnonaukowa Nowowiejski – hołd Ojczyźnie poświęcona postaci i twórczości Kompozytora w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu 7.11.2017.
– Literackie inspiracje w liryce wokalnej Feliksa Nowowiejskiego, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej, 13-15 lutego 2018, Poznań.
– Klisze pamięci. Stefan Bolesław Poradowski, Konferencja Naukowa Muzyka pogranicza – historyczne i kulturowe aspekty regionalnej twórczości muzycznej, 25-26 kwietnia 2018, Bydgoszcz.
– Środowisko kompozytorskie międzywojennego Poznania wobec idei muzyki narodowej, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach” Muzyka w stuleciu niepodległej Ojczyzny, 18 maja 2018, Barczewo.
– Pieśń dumy i chwały, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich – w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 9-10 listopada 2018, Białystok.
– Feliks Nowowiejski. Artysta i patriota, IX Forum Akademickie: Najpiękniejsza jest muzyka polska w stulecie odzyskania Niepodległości, 04 grudnia 2018, Poznań.
– Stefan Bolesław Poradowski, Wspomnienia o naszych mistrzach, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 15 grudnia 2018, Poznań.
– Andrzej Koszewski – kompozytor, muzykolog, pedagog, Konferencja naukowa W cieniu swoich uczniów. Polscy twórcy – pedagodzy kompozycji, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, 2019 Bydgoszcz.
– Spuścizny muzyków poznańskich w zbiorach Archiwum Akademii Muzycznej I. J. Paderewskiego w Poznaniu, XI Forum Akademickie Muzycy poznańscy w stulecie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, 10.12.2019, Poznań.
– Andrzej Koszewski – „Mistrz wytrawny”. Twórczość chóralna w repertuarze chórów świata, IV Ogólnopolska Konferencja Polscy kompozytorzy muzyki chóralnej – Andrzej Koszewski”, Bydgoszcz 3.03.2020
– Muzyczny Ślad. Kazimierz Lubomirski kompozytor zapomniany, Konferencja Naukowa Online Muzyka zapisana – materiały i spuścizny kompozytorskie, 28.09-1.102020, Bydgoszcz.

Bierze również aktywny udział w popularyzowaniu zbiorów archiwum uczelni poprzez organizowanie wystaw okolicznościowych. Jest autorką około pięćdziesięciu wystaw, m.in. wystawy Z HISTORII POZNAŃSKIEJ AKADEMII MUZYCZNEJ. LATA 1920-1939 (stała ekspozycja w holu Akademii oraz na stronie internetowej w zakładce: o uczelni/historia). Działania te mają na celu prezentację całej społeczności akademickiej bogactwa historycznej spuścizny dotyczącej dziejów uczelni i jej pedagogów.