Publikacje

Ewa Fabiańska-Jelińska

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, 2016

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
kompozycja

Zatrudnienie na Wydziale
Wydział I

Prowadzone przedmioty
Propedeutyka kompozycji
Instrumentacja
Kształcenie słuchu

Kontakt
ejelinska@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje
)

Ewa Fabiańska-Jelińska uczyła się kompozycji od najmłodszych lat, początkowo w klasie Magdaleny Cynk w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Zbigniewa Kozuba. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z kompozycji (2014) w uczelni Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. Reinharda Kargera. W roku 2016 uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

Jest laureatką kilkudziesięcu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów kompozytorskich m.in. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Oklahoma City, USA (2010), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Gramodeska w Pradze (2011), Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. T. Ochlewskiego, organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne (2011 oraz 2015), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Marathon V-Festival for young contemporary music w Wiedniu (2013), Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego KM Związku Kompozytorów Polskich im. Z. Mycielskiego (2013, 2014), XIV. International Forum Music of Youth w Kijowie (2016), Special Prize European Piano Bridge na IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Artistes en Herbe w Luksemburgu (2017), II Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim First Accordion Composition Competition Fidelio w Madrycie (2017), III Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim 4th Opus Dissonus Composition Competition 2018 w Brazylii (2018), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego KALEIDOSCOPE 2019 w Los Angeles, USA (2019) czy Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Subtle Cheetah Brass Quintet w Nowym Jorku (2019). Ewa Fabiańska-Jelińska otrzymała wiele stypendiów artystycznych i naukowych m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska (2012) czy Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców, przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017-2020).

Jej utwory są niezwykle często wykonywane w kraju oraz podczas licznych prestiżowych festiwali i koncertów muzyki współczesnej w Europie (Austria, Belgia, Francja, Czechy, Litwa, Dania, Estonia, Grecja, Portugalia, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Norwegia, Majorka, Słowenia, Szwecja, Ukraina), Azji (Indonezja, Iran, Korea Południowa, Tajlandia, Wietnam) oraz Ameryce Północnej (Oklahoma City, Nowy Meksyk, Kansas, New Jersey). Kompozycja młodej artystki Trzy Tańce Polskie na kwintet dęty blaszany została zakwalifikowana przez międzynarodowe jury oraz wykonana w 2016 roku podczas jednego z najważniejszych festiwali muzyki nowej na świecie – Światowych Dni Muzyki w Korei Południowej, który jest organizowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej (ISCM). Kompozytorka była jedną z najmłodszych uczestniczek tego Festiwalu. W 2018 roku jej utwór Medytacja III został wybrany spośród ponad 1000 kompozycji do wykonania w ramach SCI Conference na Uniwersytecie w Nowym Meksyku (USA). W ostatnich latach kompozycje Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej zostały zaprezentowane m.in. podczas następujących i koncertów i festiwali: Poznańska Wiosna Muzyczna, LOOP 11 w Belgii, Eesti Muusika Päevad w Estonii, Tehran Contemporary Music Festival w Iranie, Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy ClarinetFest w Stanach Zjednoczonych czy Word and music on exile and asylum w Filharmonii Berlińskiej.

Warto podkreślić, iż Ewa Fabiańska-Jelińska w drodze konkursu w ostatnich latach dwukrotnie brała udział w ogólnopolskim programie Muzyka Naszych Czasów, organizowanym przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz była rezydentką Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego.

Kompozytorka współpracowała do tej pory m.in. z następującymi zespołami i orkiestrami: TrombQuartet, Sepia Ensemble, Kwartet Śląski, Chór Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Baltic Neopolis Orchestra, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, Chór i Orkiestra Cappella Gedanensis, Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej, Prague Modern (Czechy), the New Mexico Contemporary Ensemble (USA), Subtle Cheetah (USA); oraz z takimi dyrygentami, jak: Szymon Bywalec, Jakub Chrenowicz, Rafał Kłoczko, Katarzyna Tomala-Jedynak, Monika Wolińska, Adam Domurat.

Utwory Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej są regularnie wydawane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne PWM, DUX, Acte Prélable oraz Norsk Musikforlag z Norwegii. Ewa Fabiańska-Jelińska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Związku Kompozytorów Polskich oraz adiunktem w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Strona internetowa: www.jelinska.com

http://pwm.com.pl/pl/kompozytorzy_i_autorzy/5800/ewa-fabianska-jelinska/index.html

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne/naukowe
Spis całej działalności artystyczno-naukowej znajduje się na stronach internetowych:

www.jelinska.com
http://pwm.com.pl/pl/kompozytorzy_i_autorzy/5800/ewa-fabianska-jelinska/index.html

 Last name and first name
Ewa Fabiańska-Jelińska
Academic title and degree, institution, graduation year
Assistant Professor, Academy of Music in Poznan, 2016
Position
Assistant Professor
Artistic/research discipline
Composition and Theory of Music
Speciality
Composition
Employment at the Faculty
I
Courses taught
Ear Training
Instrumentation
Contact

 

Ewa Fabiańska-Jelińska studied composition in Torun’s school of music from an early age. Following graduation with honors from the Paderewski Academy of Music, Poznań, Poland (Prof. Z. Kozub’s composition class), in 2014 E. Fabiańska-Jelińska completed postgraduate composition studies at Universität für Musik und darstellende Kunst in Vienna under the guidance of Prof. R. Karger. She achieved her PhD in composition at the Paderewski Academy of Music, Poznań, Poland (2016).

The artist has won numerously national and international competitions for composers, including International Composers Competition at the Oklahoma City University (Oklahoma City, United States, 2010), the European Young Composers Competition Gramodeska (Prague, Czech Republic 2011), the Ochlewski Nationwide Composition Contest organised by the PWM Edition (Cracow, Poland 2011, 2015), Marathon V-Festival for young contemporary music (Vienna, Austria, 2013), the Mycielski Nationwide Composition Contest staged by the Polish Composers Union (Warsaw, Poland 2013, 2014), XIV. International Forum Music of Youth (Kiev, 2016), Special Prize European Piano Bridge during International Composers Competition Artistes en Herbe in Luxembourg (2017), First Accordion Composition Competition FIDELIO (Madrid, Spain 2017), 4th Opus Dissonus Composition Competition (Brazil, 2018), International Composers Competition KALEIDOSCOPE (Los Angeles, United States, 2019), International Composers Competition Subtle Cheetah (New York, United States, 2019).

She has been awarded many scholarships by the Minister of Culture and National Heritage (2012) or the Minister of Science and Higher Education (Scholarship for outstanding young scientists, 2017-2020), to name only a few.

Her works are performed very often in Poland and abroad during prestigious international festivals and concerts of contemporary music in Europe (Austria, Belgium, France, Czech Republic, Lithuania, Denmark, Estonia, Greece, Portugal, Netherlands, Ireland, Luxembourg, Germany, Italy, Norway, Majorca, Slovenia, Sweden, Ukraine), in Asia (Indonesia, Iran, South Korea, Thailand, Vietnam) and the United States (Oklahoma City, Nowy Meksyk, Kansas, New Jersey).

In spring 2016, during the International Music Days in Tongyeong, South Korea, held under the auspices of the International Society for Contemporary Music her piece for brass quintet entitled Three Polish Dances has been performed. Ewa Fabiańska-Jelińska was one of the youngest participants of this prestigious festival.

In 2018, her piece Meditation III was selected from over 1,000 compositions to be performed as part of the SCI Conference at the University of New Mexico (United States).

In recent years, compositions by Ewa Fabiańska-Jelińska have been presented, among others during the following international concerts and festivals: Poznań Musical Spring, LOOP 11 in Belgium, Eesti Muusika Päevad in Estonia, Tehran Contemporary Music Festival in Iran, the International Clarinet Festival ClarinetFest in the United States or Word and music on exile and asylum at the Berlin Philharmonic.

In 2017/2018 Ewa Fabiańska-Jelińska was Composer-in-Residence of the Feliks Nowowiejski Music Society and two-time winner of Program Music of Our Time organized by The Krzysztof Penderecki European Centre for Music.

Her compositions have been performed for example by TrombQuartet, Sepia Ensemble, Silesian Quartet, NeoQuartet, NFM Choir National Forum of Music, Orchestra of Poznań Philharmonic, Amadeus Polish Radio Chamber Orchestra, Świętokrzyska Philharmonic Orchestra, Toruń Symphony Orchestra, Cappella Gedanensis, Baltic Neopolis Orchestra, Prague Modern (Czech Republic), the New Mexico Contemporary Ensemble (United States), Subtle Cheetah (United States); as well as outstanding conductors (Szymon Bywalec, Jakub Chrenowicz, Rafał Kłoczko, Katarzyna Tomala-Jedynak, Monika Wolińska, Adam Domurat).

Ewa Fabiańska-Jelińska’s works are published by PWM Edition, DUX, Acte Prélable and Norsk Musikforlag (Norway).

The artist is a member of the Polish Society of Contemporary Music and the Polish Composers Union. She works at the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music (Poznań, Poland) as an assistant professor.

https://jelinska.com/en/

https://pwm.com.pl/en/kompozytorzy_i_autorzy/5800/ewa-fabianska-jelinska/index.html