Publikacje

Marcin Baranowski

Zdjęcie przedstawia prof. Marcina Baranowskiego

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
Profesor zwyczajny, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 1985

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
sztuki muzyczne/instrumentalistyka

Specjalność
skrzypce

Zatrudnienie na Wydziale
Wydział II, Wydział Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej

Prowadzone przedmioty, Wydział
instrument główny – skrzypce

Kontakt
profesor@marcinbaranowski.com.pl


DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA
(najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

www.marcinbaranowski.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

www.marcinbaranowski.com.pl

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

www.marcinbaranowski.com.pl


Last name and first name
Baranowski Marcin

Position
full professor

Speciality
Violin

Employment at the Faculty
II

Contact
profesor@marcinbaranowski.com.pl


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

www.marcinbaranowski.com.pl

 

THE MOST IMPORTANT ARTISTIC/RESEARCH ACHIEVEMENTS

www.marcinbaranowski.com.pl