Andrzej Bielerzewski

Bielerzewski_Andrzej

Andrzej Bielerzewski

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 2012

Stanowisko
asystent

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
kompozycja i teoria muzyki

Specjalność
kompozycja

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
Harmonia z ćwiczeniami, Improwizacja fortepianowa – Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

Kontakt: 
andbielerz@wp.pl