Publikacje

Agnieszka Brojek

Agnieszka Brojek

 

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
doktor sztuki, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2016

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
instrumentalistyka

Specjalność
wiolonczela

Zatrudnienie na Wydziale
I, II

Prowadzone przedmioty, Wydział
język włoski, wydział I
studia orkiestrowe, wydział II
literatura specjalistyczna, wydział II
metodyka, wydział II

Kontakt
abrojek@amuz.edu.pl

 


 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA/NAUKOWA

Agnieszka Brojek ukończyła z wyróżnieniem studia w poznańskiej Akademii Muzycznej (wiolonczela) oraz na Uniwersytecie A. Mickiewicza (filologia włoska).
W latach 1996-2006 była muzykiem Filharmonii im. T. Szeligowskiego w Poznaniu.
Współpracowała z prestiżowymi festiwalami muzycznymi, m.in. z Tiroler Festspiele Erl (Austria) oraz Festival della Valle d’Itria (Włochy). Koncertuje z włoskimi orkiestrami: Orchestra della Provincia di Catanzaro, Orchestra Bartolomeo Bruni, Orchestra Maderna, Orchestra Internazionale d’Italia.
Najważniejsze tłumaczenia:
Powołani razem do świętości. Rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Poznań 2008 (Flos Carmeli)
A. Bassanetti, Uświęcająca moc rodzicielstwa – św. Zelia Martin, Poznań 2018 (Flos Carmeli)
Mariagrazia Magrini, Teresa i Chiara, razem na małej drodze miłości, Poznań 2018 (Flos Carmeli)
Arnaldo Pigna OCD, Kierownictwo duchowe. Reguły i praktyka (Flos Carmeli)

William Pleeth, The Cello (do użytku wewnętrznego AM w Poznaniu);

 

PUBLIKACJE

Agnieszka Brojek, The Family Tree. Nowatorstwo i inspiracje w twórczości wiolonczelowej Giovanniego Sollimy, Poznań 2017

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE

W ramach programu Socrates/Erasmus prowadziła wykłady oraz kursy z zakresu studiów orkiestrowych i polskiej literatury wiolonczelowej na uczelniach partnerskich w Eskişehir (Turcja), Cuneo (Włochy), Materze (Włochy). Była koncertmistrzem i coachem grupy wiolonczel podczas międzynarodowego projektu orkiestrowego Progetto Muse w Forlì (Włochy).
Zna sześć języków, z czego trzy biegle. Jako tłumacz współpracuje z wydawnictwem Flos Carmeli. Była tłumaczką z języka włoskiego i angielskiego na XI Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. H. Wieniawskiego w 2006 roku. W ostatnich dwóch latach była również trenerem językowym podczas nagrań włoskojęzycznych oper realizowanych przez Filharmonię Poznańską.
Od kilku lat w ramach współpracy z Biblioteką Raczyńskich wygłasza wykłady oraz przygotowuje projekty muzyczno-literackie mające na celu zaznajamianie dzieci i młodzieży z muzyką poważną.

 

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

2012 – medal z okazji 10-lecia działalności orkiestry „La Grecia” (Orchestra della Provincia di Catanzaro, Włochy)
2014 – brązowy medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę

 


 

Last name and first name
Brojek Agnieszka

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD, Ignacy Jan Paderewski Academy of Music, 2016

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
instrumental performance

Speciality
cello

Employment at the Faculty
I, II

Courses taught
italian language, Faculty I
orchestral studies, Faculty II
cello literature, Faculty II
didactic, Faculty II

Contact
abrojek@amuz.edu.pl

 


 

ARTISTIC/RESEARCH ACTIVITY
(the most important concerts, publications, CDs, compositions)

Agnieszka Brojek collaborates with important music festivals, e.g. Tiroler Festspiele Erl (Austria), Festival della Valle d’Itria (Italy) and italian orchestras: Orchestra della Provincia di Catanzaro, Orchestra Bartolomeo Bruni, Orchestra Maderna, Orchestra Internazionale d’Italia. She translates books and opera librettos.