Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej


Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej powołany w lutym 2020 roku jest merytoryczną jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Instrumentalistyki.

Działalność Zakładu jest kontynuacją aktywności pedagogów klasy akordeonu, która prowadzona była wcześniej w oparciu o przynależność najpierw do Katedry Instrumentów Dętych i Akordeonu (1972-2015), a następnie do Katedry Fortepianu, Organów i Akordeonu (2016-2019).

Nazwa jednostki odzwierciedla zakres aktywności artystycznej, dydaktycznej i badawczej jej członków. Jest też merytorycznie związana z solową i kameralną literaturą akordeonową, która bazuje w olbrzymim stopniu na muzyce naszych czasów. Stąd w zakresie podejmowanych zagadnień interpretacyjnych muzyki wieków XX i XXI zakładana jest szeroka współpraca z katedrami, m.in. z Katedrą Kompozycji, Katedrą Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, Zakładem Kreacji, Percepcji i Notacji Muzyki, Studiem Muzyki Elektroakustycznej AM w Poznaniu. Akces udziału w pracach Zakładu zgłosili też muzycy innych specjalności, zainteresowani problematyką muzyki współczesnej.

 

Członkowie Zakładu Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej:

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba – kierownik Zakładu (akordeon)

prof. dr hab. Janusz Stalmierski (kompozycja)

prof. dr hab. Ewa Murawska (flet)

prof. dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant (kompozycja, fortepian jazzowy)

dr hab. Grażyna Czerwińska (fortepian, kameralistyka)

dr hab. Kinga Ceynowa (rytmika)

 

Członkowie obserwatorzy

prof. dr hab. Jerzy Kaszuba (akordeon)

mgr Paweł Sławiński (doktorant, akordeon)

dr Michał Gajda (akordeon)

dr Julia Wolańska-Gajda (fortepian, kameralistyka: duet – fortepian i akordeon)

dr Łukasz Nowakowski (akordeon)

mgr Gabriela Leśniak (akordeon)

mgr Michał Cholka (akordeon)

mgr Grzegorz Uran (akordeon, kompozycja)

mgr Hubert Lutka (korektor akordeonów)

 

Realizacja zadań Zakładu następuje w szczególności poprzez:

  • organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i artystycznej w ramach wieloletniego projektu badawczego Akordeonistyka XXI wieku. Instrumentarium, literatura, wykonawstwo, historia dyscypliny,
  • profilowanie tematyki Konferencji Naukowo-Artystycznych oraz programów Międzyuczelnianych Koncertów Muzyki Akordeonowej w ramach organizowanych corocznie w październiku Międzynarodowych Dni Akordeonu „AkoPoznań” (wykłady, konwersatoria, seminaria, warsztaty, wystawy), majowych warsztatów i „Poranków z Muzyką Akordeonową”, koncertów z cyklu „Akordeon w Akademii”,
  • inicjowanie i organizacja prac badawczych, sesji, koncertów adresowanych do całego środowiska akademickiego uczelni, dotyczących zagadnień szeroko rozumianej kultury muzycznej wieków XX i XXI, m.in. profilowanie tematyki kolejnych edycji Forów Akademickich z odniesieniem do programów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”; koncertów z cyklu „Laureaci Konkursów Muzycznych”, „Nasza Przyszłość” itp.,
  • przygotowywanie i wdrażanie studentów do prowadzenia pracy badawczej i działalności artystycznej; koordynacja prac studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Akordeonistów,
  • rozwijanie kontaktów artystycznych i naukowych z ośrodkami akordeonowymi w kraju i na świecie oraz aktywizacja środowiska akordeonowego szkół muzycznych I i II st. w skali regionu i kraju.

Międzynarodowe Dni Akordeonu „AkoPoznań 2019” – akordeoniści z Polski, Czech, Niemiec, Litwy, Chorwacji i Kanady:

 

 

 

 

 

Skip to content