Katedra Kameralistyki

Kameralistyka jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia każdego instrumentalisty pracującego pod okiem pedagogów poznańskiej Akademii Muzycznej. Ta niezwykle ważna gałąź muzyki, biorąca znaczący udział w kształtowaniu osobowości artystycznej, była propagowana przez znakomitych muzyków – profesorów poznańskiej uczelni – już od początków istnienia Akademii. Jednym z nich był Zdzisław Jahnke, który objął stanowisko profesora gry skrzypcowej w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu – był rektorem uczelni, następnie kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych. Prowadził klasę skrzypiec, zespoły kameralne oraz orkiestrę symfoniczną. Był również współzałożycielem Kwartetu Polskiego w składzie: Zdzisław Jahnke – I skrzypce, Tadeusz Gonet – II skrzypce (w latach późniejszych Władysław Witkowski oraz Ludwik Kwaśnik), Tadeusz Szulc – altówka (następnie Jan Rakowski), Dezyderiusz Danczowski – wiolonczela. Kolejną ważną postacią mającą wpływ na rozwój kameralistyki w ośrodku poznańskim był następca Zdzisława Jahnkego – Edward Statkiewicz, wysokiej klasy skrzypek, profesor i kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych.

Na przestrzeni lat nazwa jednostki ulegała przeobrażeniom. Jako Katedra Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki prowadzona była przez prof. Jadwigę Kaliszewską, niezwykłego pedagoga i znakomitą skrzypaczkę, doktor honoris causa poznańskiej Akademii, pomysłodawczynię cyklu „Arcydzieła Kameralistyki” na stałe wpisanego w życie kulturalne miasta.

W latach kolejnych jednostka funkcjonowała jako Katedra Kameralistyki, a następnie Międzywydziałowa Katedra Kameralistyki. Aktualnie od roku 2012 w Akademii Muzycznej w Poznaniu istnieją dwie katedry – Katedra Kameralistyki Fortepianowej oraz Katedra Kameralistyki. Funkcje kierownicze pełnili w niej utytułowani pedagodzy i wybitni instrumentaliści: prof. Bartosz Bryła, prof. Andrzej Tatarski, prof. Bogumił Nowicki.

Do głównych zadań Katedry należą:

  • opracowywanie programów badań naukowych i nadzór merytoryczny nad badaniami własnymi pracowników Katedry
  • organizowanie koncertów, kursów i konferencji naukowych
  • publikowanie materiałów naukowych, dydaktycznych, redakcyjnych oraz audio związanych z działalnością pedagogów zrzeszonych w Katedrze, reprezentujących różne specjalności, a także we współpracy z innymi
  • prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników
  • współpraca z ośrodkami i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.

Katedra prowadzi działalność artystyczną oraz naukową w zakresie kameralistyki w ramach specjalności reprezentowanych przez pedagogów zrzeszonych w jednostce. Studenci oraz pedagodzy biorą czynny udział w wielu koncertach organizowanych cyklicznie, wpisanych od wielu lat w grafik koncertowy miasta Poznania, jak i okazjonalnych, odbywających się poza murami Akademii. Specyfika Katedry Kameralistyki skłania do ścisłej współpracy z innymi katedrami, czego przykładem może być organizacja Konferencji Naukowej „Musica Archi” wspólnie z Katedrą Instrumentów Smyczkowych.

Członkowie Katedry Kameralistyki:

prof. dr hab. Mariusz Derewecki – kierownik
mderewecki@amuz.edu.pl

prof. dr hab. Bartosz Bryła

prof. dr hab. Marcin Murawski

prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

prof. dr hab. Lech Bałaban

prof. AMP dr hab. Grażyna Czerwińska

prof. AMP dr hab. Arnold Dąbrowski

prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska

prof. AMP dr hab. Szymon Guzowski

prof. AMP dr hab. Dorota Kwiecińska-Erenz

prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział

dr hab. Tomasz Kandulski

dr hab. Izabela Mrozek

dr hab. Anna Starzec-Makandasis

dr Aleksandra Bryła

dr Joanna Zathey-Wójcińska

dr Eugeniusz Zboralski

mgr Mateusz Gidaszewski

mgr Michał Francuz

mgr Piotr Kosarga

mgr Paweł Mazur

mgr Marcin Suszycki

mgr Patrycja Wachowicz

 


Zachęcamy do zapoznania się z treścią wykładu Krzysztofa Lipki, pt. Kwartet c-moll z krzyżykiem Beethovena, czyli Miłość we czworo. [Wykwintny czwórśpiew smyczkowy]:

Krzysztof Lipka — Kwartet c-moll z krzyżykiem Beethovena, czyli Miłość we czworo (3,75 MB)

 

Skip to content