Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Katedra powstała w roku 2012, należy tym samym do grona najmłodszych jednostek merytorycznych działających w poznańskiej Akademii Muzycznej. Katedrę tworzą pianiści z Katedry Fortepianu prowadzący zespoły kameralne, akompaniatorzy na co dzień pracujący ze studentami innych specjalności oraz pedagodzy dzielący z pianistami prowadzenie zespołów kameralnych.

Kameraliści biorą aktywny udział w większości cyklicznych koncertów akademickich. Szczególne miejsce wśród tych wydarzeń zajmuje cykl „Arcydzieła Kameralistyki”, powołany do życia przez wybitną skrzypaczkę, doktor honoris causa naszej uczelni, prof. Jadwigę Kaliszewską, która przez wiele lat łączyła funkcję kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych z kierownictwem Katedry Kameralistyki.

 

Do zadań Katedry należy:

  • organizacja procesu dydaktycznego,
  • opracowywanie programów badań naukowych i nadzór nad badaniami pracowników Katedry,
  • prezentacja dorobku artystycznego i naukowego pracowników Katedry,
  • współpraca z Katedrami Kameralistyki Fortepianowej polskich i zagranicznych uczelni muzycznych,
  • organizacja koncertów, kursów i konferencji naukowych.

W ramach tej ostatniej aktywności odbywają się coroczne sesje naukowe „W kręgu Kameralistyki Fortepianowej”, obejmujące wykłady wybitnych polskich i zagranicznych kameralistów oraz koncerty muzyki kameralnej.

 

Członkowie Katedry Kameralistyki Fortepianowej:

prof. AMP Maciej Pabich — kierownik

mgr Michał Francuz — zastępca kierownika

prof. dr hab. Sławomir Kamiński

prof. dr hab. Bogumił Nowicki

prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

prof. dr hab. Elżbieta Wiechowicz-Karolak

prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział

prof. AMP dr hab. Piotr Szychowski

dr hab. Joanna Balewska

dr hab. Grażyna Czerwińska

dr hab. Arnold Dąbrowski

dr hab. Karina Gidaszewska

dr hab. Szymon Guzowski

dr hab. Dorota Kwiecińska

dr hab. Łukasz Kuropaczewski

dr hab. Tomasz Lisiecki

dr hab. Izabella Mrozek

dr hab. Ewelina Pachucka-Mazurek

dr hab. Katarzyna Polonek

dr hab. Małgorzata Sajna-Mataczyńska

dr Aleksandra Bryła

dr Tomasz Kandulski

dr Marek Lipiec

dr Hanna Lizinkiewicz

dr Paulina Maciaszczyk

dr Jaime Peñate Conde

dr Maria Rutkowska

dr Maxima Sitarz

dr Tomasz Sośniak

dr Przemysław Witek

dr Eugeniusz Zboralski

dr Piotr Żukowski

mgr Kamil Babka

mgr Łukasz Byrdy

mgr Agnieszka Karpińska

mgr Aleksandra Kosmecka

mgr Jacek Kortus

mgr Joanna Kreft

mgr Theo Ranganathan

mgr Igor Szeligowski

mgr Marcin Suszycki

mgr Marek Ważbiński

mgr Donat Zamiara

Skip to content