Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Katedra powstała w roku 2012, należy tym samym do grona najmłodszych jednostek merytorycznych działających w poznańskiej Akademii Muzycznej. Katedrę tworzą pianiści z Katedry Fortepianu prowadzący zespoły kameralne, akompaniatorzy na co dzień pracujący ze studentami innych specjalności oraz pedagodzy dzielący z pianistami prowadzenie zespołów kameralnych.

Kameraliści biorą aktywny udział w większości cyklicznych koncertów akademickich. Szczególne miejsce wśród tych wydarzeń zajmuje cykl „Arcydzieła Kameralistyki”, powołany do życia przez wybitną skrzypaczkę, doktor honoris causa naszej uczelni, prof. Jadwigę Kaliszewską, która przez wiele lat łączyła funkcję kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych z kierownictwem Katedry Kameralistyki.

 

Do zadań Katedry należy:

  • organizacja procesu dydaktycznego,
  • opracowywanie programów badań naukowych i nadzór nad badaniami pracowników Katedry,
  • prezentacja dorobku artystycznego i naukowego pracowników Katedry,
  • współpraca z Katedrami Kameralistyki Fortepianowej polskich i zagranicznych uczelni muzycznych,
  • organizacja koncertów, kursów i konferencji naukowych.

W ramach tej ostatniej aktywności odbywają się coroczne sesje naukowe „W kręgu Kameralistyki Fortepianowej”, obejmujące wykłady wybitnych polskich i zagranicznych kameralistów oraz koncerty muzyki kameralnej.

 

Członkowie Katedry Kameralistyki Fortepianowej:

prof. AMP Maciej Pabich — kierownik
mgr Michał Francuz — zastępca kierownika

prof. dr hab. Sławomir Kamiński
prof. dr hab. Bogumił Nowicki
prof. dr hab. Krzysztof Sowiński

prof. AMP dr hab. Grażyna Czerwińska
prof. AMP dr hab. Arnold Dąbrowski
prof. AMP dr hab. Szymon Guzowski
prof. AMP dr hab. Łukasz Kuropaczewski
prof. AMP dr hab. Dorota Kwiecińska
prof. AMP dr hab. Tomasz Lisiecki
prof. AMP dr hab. Piotr Niewiedział
prof. AMP dr hab. Ewelina Pachucka-Mazurek
prof. AMP dr hab. Katarzyna Polonek
prof. AMP dr hab. Piotr Szychowski

dr hab. Joanna Balewska
dr hab. Karina Gidaszewska
dr hab. Tomasz Kandulski
dr hab. Izabella Mrozek
dr hab. Małgorzata Sajna-Mataczyńska

dr Aleksandra Bryła
dr Jacek Kortus
dr Marek Lipiec
dr Hanna Lizinkiewicz
dr Paulina Maciaszczyk
dr Jaime Peñate Conde
dr Theo Ranganathan
dr Maria Rutkowska
dr Maxima Sitarz
dr Tomasz Sośniak
dr Przemysław Witek
dr Donat Zamiara
dr Eugeniusz Zboralski
dr Piotr Żukowski

mgr Łukasz Byrdy
mgr Agnieszka Karpińska
mgr Aleksandra Kosmecka
mgr Joanna Kreft
mgr Igor Szeligowski
mgr Marcin Suszycki

Skip to content