Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych kontynuuje tradycje założonej w 1958 roku Katedry Instrumentów Dętych. Pierwszym kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych był w latach 2019-2020 prof. dr hab. Roman Gryń, obecnie funkcję tę pełni prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy.

Pedagodzy zrzeszeni w Katedrze to koncertujący muzycy orkiestrowi, kameraliści oraz soliści. Są absolwentami polskich i zagranicznych akademii muzycznych, laureatami licznych konkursów krajowych oraz międzynarodowych. Zasiadają jako jurorzy konkursów w Polsce oraz poza granicami kraju. Ważnym elementem działalności merytorycznej Katedry są organizowane przez nią międzynarodowe konferencje naukowe. W ich obrębie prowadzone są kursy mistrzowskie gry na instrumentach dętych blaszanych prowadzone przez wybitnych pedagogów z ośrodków akademickich z całego świata. W ramach konferencji odbywają się również koncerty, wykłady oraz wystawy instrumentów muzycznych. Cyklicznie powtarzane wydarzenia to: Międzynarodowa Konferencja „Barwy Instrumentów Dętych”, „Tromboholizm” – Poznan Trombone Music Festival, Międzynarodowa Konferencja dla trębaczy „The trumpet shall sound”.

W ramach organizowanych wydarzeń artystycznych i naukowych Katedra gościła znakomitych pedagogów, solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych takich m.in. jak: Marco Pierobon, Andrea Tofanelli, Eric Aubier, Markus Wursch, Giuliano Sommerhalder, Teunis van der Zwart, Edward Deskur, Lisa Ford, Thomas Leyendecker, György Gyivicsan, Ricardo Molla, Karl Hinterbichler, Zdzisław Stolarczyk, Grzegorz Nagórski, Tomasz Hajda, Karol Gajda, Jacek Namysłowski, Jonas Bylund.

Członkowie Katedry:

trąbka:

prof. dr hab. Roman Gryń
dr Damian Kurek

waltornia:

dr Krzysztof Stencel
mgr Igor Szeligowski

puzon:

prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy – kierownik
dr Wojciech Jeliński

tuba, eufonium:

mgr Mateusz Kurek

 

Pianiści współpracujący z Katedrą:

dr Natalia Domańska
dr Maria Rutkowska
dr Tomasz Sośniak
mgr Barbara Habdas-Piwowar
mgr Mateusz Kowalski
mgr Renata Pabich

Skip to content