Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych

Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych kontynuuje tradycje założonej w 1958 roku Katedry Instrumentów Dętych. Pierwszym kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych Blaszanych był w latach 2019-2020 prof. dr hab. Roman Gryń, obecnie funkcję tę pełni prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy.

Pedagodzy zrzeszeni w Katedrze to koncertujący muzycy orkiestrowi, kameraliści oraz soliści. Są absolwentami polskich i zagranicznych akademii muzycznych, laureatami licznych konkursów krajowych oraz międzynarodowych. Zasiadają jako jurorzy konkursów w Polsce oraz poza granicami kraju. Ważnym elementem działalności merytorycznej Katedry są organizowane przez nią międzynarodowe konferencje naukowe. W ich obrębie prowadzone są kursy mistrzowskie gry na instrumentach dętych blaszanych prowadzone przez wybitnych pedagogów z ośrodków akademickich z całego świata. W ramach konferencji odbywają się również koncerty, wykłady oraz wystawy instrumentów muzycznych. Cyklicznie powtarzane wydarzenia to: Międzynarodowa Konferencja „Barwy Instrumentów Dętych”, „Tromboholizm” – Poznan Trombone Music Festival, Międzynarodowa Konferencja dla trębaczy „The trumpet shall sound”.

W ramach organizowanych wydarzeń artystycznych i naukowych Katedra gościła znakomitych pedagogów, solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych takich m.in. jak: Marco Pierobon, Andrea Tofanelli, Eric Aubier, Markus Wursch, Giuliano Sommerhalder, Teunis van der Zwart, Edward Deskur, Lisa Ford, Thomas Leyendecker, György Gyivicsan, Ricardo Molla, Karl Hinterbichler, Zdzisław Stolarczyk, Grzegorz Nagórski, Tomasz Hajda, Karol Gajda, Jacek Namysłowski, Jonas Bylund.

Członkowie Katedry:

trąbka:

prof. dr hab. Roman Gryń

dr Damian Kurek

mgr Marek Galubiński

waltornia:

dr Krzysztof Stencel

mgr Igor Szeligowski

puzon:

prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy – kierownik

dr Wojciech Jeliński 

tuba, eufonium:

mgr Mateusz Kurek

 

Pianiści współpracujący z Katedrą:

dr Maria Rutkowska

dr Tomasz Sośniak

mgr Natalia Domańska 

mgr Barbara Habdas-Piwowar

mgr Mateusz Kowalski 

mgr Renata Pabich

Skip to content