Katedra Muzyki Orkiestrowej

Katedra Muzyki Orkiestrowej została utworzona na początku roku akademickiego 2020/2021. Katedra powstała na wniosek pedagogów Akademii, którzy zgłosili zapotrzebowanie, by w uczelni większy nacisk kładziono na kształcenie w kierunku zawodu muzyka orkiestrowego. 

Do zadań katedry należy:

  • podniesienie poziomu nauczania w zakresie gry orkiestrowej, a co za tym idzie lepszego przygotowania studentów i absolwentów do przesłuchań do zespołów orkiestrowych
  • przygotowanie studentów do projektów orkiestrowych realizowanych w uczelni, a także poza nią
  • organizacja kursów z wybitnymi muzykami orkiestrowymi z Polski i zagranicy
  • przygotowanie do przesłuchań do zespołów nie tylko pod kątem warsztatu instrumentalnego, ale także kompetencji psychologicznych – praca z muzykami, trenerami psychologicznymi, kursy, organizacja szkoleń i spotkań – coaching psychologiczny
  • pozyskiwanie funduszy na działania badawczo-naukowe i artystyczne – organizacja kursów, szkoleń i koncertów
  • dążenie do stworzenia modelu kształcenia muzyka orkiestrowego na studiach drugiego stopnia 
  • współpraca z innymi jednostkami uczelni w celu organizacji kursów, koncertów i innych wydarzeń.

 

Członkowie Katedry:

prof. dr hab. Jakub Haufa – kierownik
jhaufa@amuz.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Baranowski

prof. AMP dr hab. Ewa Guzowska

prof. AMP dr hab. Szymon Guzowski

prof. AMP dr hab. Tomasz Lisiecki

prof. AMP dr hab. Maciej Łakomy

dr Jakub Drygas

mgr Joanna Kreft

mgr Igor Szeligowski

mgr Marcin Suszycki

Skip to content