Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych

Powołana w roku akademickim 2019/2020 Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych wyłoniona została w 2008 roku jako Zakład Instrumentów Historycznych. Od początku swego funkcjonowania kierownikiem tej jednostki jest klawesynistka prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła.

Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych podejmuje przede wszystkim prace badawcze, udoskonalające kształtowanie procesu nauczania gry na instrumentach historycznych takich jak: flet traverso, flet prosty, obój historyczny, fagot historyczny, klarnet historyczny, trąbka naturalna, róg naturalny, skrzypce historyczne, altówka historyczna, wiolonczela historyczna, viola da gamba, lutnia, gitara historyczna, klawesyn i klawikord. Pracownicy zrzeszeni w Katedrze to wybitni instrumentaliści, wykształceni w najbardziej renomowanych ośrodkach specjalizujących się w wykonawstwie szeroko pojętej muzyki dawnej (Bruksela, Haga, Bazylea, Genewa, Wiedeń, Lipsk).

Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych jest organizatorem wielu przedsięwzięć artystyczno-dydaktycznych, m.in.:

  • Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego „Wanda Landowska in memoriam”,
  • Konkursu Kompozytorskiego na utwór na klawesyn solo,
  • Akademii Muzyki Dawnej,
  • Forum Kameralnego Muzyki Dawnej,
  • Sesji artystyczno-naukowej „Musica Antiqua Musica Miscellanea”,
  • Międzynarodowej Konferencji dla trębaczy „The Trumpet Shall Sound”.

 

W roku akademickim 2009/2010 zainicjowane zostały „Czwartki z Muzyką Dawną” – cykl comiesięcznych koncertów, na których prezentują się studenci i pedagodzy. Koncerty te na stałe wpisały się w kalendarium akademickich wydarzeń kulturalnych i przyciągają coraz większe grono słuchaczy.

Od roku akademickiego 2020/2021 w ramach Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych działają dwie pracownie: Pracownia Klawesynu i Basso Continuo oraz Pracownia Muzyki Średniowiecza i Renesansu.

 

Pracownia Klawesynu i Basso Continuo

Pracownia Muzyki Średniowiecza i Renesansu

Instrumenty będące wyposażeniem Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych

Prace naukowe

Multimedia

 

Członkowie Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych: 

prof. dr hab. Maria Banaszkiewicz-Bryła – klawesyn

prof. AMP dr hab. Jarosław Thiel – wiolonczela historyczna

prof. AMP dr hab. Mikołaj Zgółka – skrzypce historyczne, altówka historyczna

dr Natalia Hyżak – klawesyn

dr Henryk Kasperczak – lutnia

dr Krzysztof Stencel – róg naturalny

dr Karolina Zych – flet traverso

mgr Marek Niewiedział – obój historyczny

mgr Dagmara Tyrcha – klawesyn

mgr Tomasz Wesołowski – fagot historyczny

Pedagodzy współpracujący z Katedrą:

dr Maria Erdman – klawikord

dr Tomasz Dobrzański – flet prosty (recorder), klarnet historyczny

mgr Michał Tyrański – trąbka naturalna

mgr Katarzyna Cendlak – skrzypce historyczne, altówka historyczna

mgr Maciej Kończak – lutnia, gitara historyczna

mgr Leszek Rembowski – taniec historyczny

dr Kamil Lis – klawesyn, organy

mgr Monika Woźniak – klawesyn 

mgr Justyna Wróblewska – klawesyn

Skip to content