Katedra Lutnictwa Artystycznego

Katedra prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną oraz naukową w zakresie lutnictwa artystycznego. Jednostka kształci studentów lutnictwa w zakresie:

 • budowy instrumentów lutniczych smyczkowych oraz szarpanych
 • budowy instrumentów historycznych
 • korekty i konserwacji instrumentów lutniczych
 • teorii i analizy dzieła lutniczego
 • historii sztuki lutniczej
 • akustyki.

Do głównych Katedry zadań należą:

 • inicjowanie tematów i prac badawczych i opieka merytoryczna nad badaniami własnymi pracowników Katedry
 • organizowanie kursów i konferencji naukowych
 • organizowanie konkursu lutniczego
 • publikowanie materiałów naukowych
 • prezentowanie dorobku artystycznego i naukowego pracowników
 • pozyskiwanie i zakup materiałów i narzędzi do budowy instrumentów oraz albumów i książek do prac teoretycznych dotyczących historii i teorii sztuki lutniczej
 • współpraca z ośrodkami lutniczymi i instytucjami muzycznymi na terenie kraju i poza jego granicami.

Katedra prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące historii oraz rozwoju polskiego lutnictwa. Zainicjowany został projekt badawczy z zakresu akustyki, dotyczący przepływu drgań w materiałach użytych do wykonania konkretnego instrumentu lutniczego.

W ramach badań nawiązała współpracę z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą: Muzeum Instrumentów Muzycznych w Paryżu, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu czy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

O przyjęcie na studia lutnicze mogą obecnie starać się osoby bez wcześniejszego przygotowania lutniczego. Studia licencjackie na kierunku lutnictwo artystyczne od roku akademickiego 2021/2022 będą realizowane w czteroletnim trybie nauczania.

Członkowie Katedry Lutnictwa Artystycznego:

prof. dr hab. Honorata Stalmierska – kierownik

prof. dr hab. Andrzej Łapa
dr Marta Panfil
mgr Jan Mazurek
mgr Marcin Krupa
mgr Piotr Kosarga

Skip to content