Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych

 

Katedra swą działalność rozpoczęła w 2019 roku z inicjatywy pracowników naukowo-dydaktycznych uczących gry na instrumentach dętych drewnianych takich jak: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon. Jej pierwszym kierownikiem był saksofonista, dr Rafał Rachwał. Obecnie funkcję kierownika Katedry pełni flecistka, prof. dr hab. Ewa Murawska.

Współczesny obraz Katedry jest wynikiem wielopokoleniowej pracy wybitnych artystów muzyków związanych z poznańskim środowiskiem muzycznym. Od roku 1958 kolejnymi osobami, które wyznaczały kierunki rozwoju Katedry, byli jej kierownicy: klarnecista prof. Józef Madeja, flecista doc. Franciszek Langner, oboista prof. Mieczysław Koczorowski, klarnecista prof. Zdzisław Nowak oraz trębacz prof. Roman Gryń.

Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych może poszczycić się organizacją wielu cyklicznych przedsięwzięć artystyczno-naukowych, cieszących się uznaniem zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Do najbardziej znaczących należą festiwale: „Barwy Instrumentów Dętych”, „Pracownia fagocisty”, „Poznań SaxEvent”, „Poznańska Wiosna Klarnetowa” oraz Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Eugeniusza Towarnickiego. Ponadto Katedra aktywnie uczestniczy w programie mobilności edukacyjnej Unii Europejskiej Erasmus+ oraz pozyskuje granty finansowe na działalność kulturalno-naukową z Funduszy Norweskich.

Corocznie Katedra organizuje wiele kursów mistrzowskich, zapraszając do współpracy najwybitniejszych muzyków z całego świata. W minionych latach swój kunszt artystyczny zaprezentowali m.in.: fleciści – Patrick Gallois, Raphael Leone; oboiści – Christoph Hartmann, Marino Bedetti; klarneciści – Florent Heau, Julian Bliss; fagociści – Jarosław Augustyniak, Sebastian Stevensson; saksofoniści – Vincent David, Sergey Kolesov.

 

Członkowie Katedry Instrumentów Dętych Drewnianych:

flet
prof. dr hab. Ewa Murawska – kierownik
dr Ewa Mizerska

obój
dr Łukasz Krzemiński

klarnet
prof. dr hab. Paweł Drobnik
dr Jakub Drygas
dr Paweł Kroczek

fagot
prof. AMP dr hab. Arkadiusz Adamczyk

saksofon
dr hab. Magdalena Jakubska-Szymiec
dr Rafał Rachwał

pianiści
dr hab. Joanna Balewska
dr Hanna Lizinkiewicz
dr Maria Rutkowska

współpraca
mgr Maria Gromińska
mgr Renata Pabich
mgr Mateusz Kowalski
mgr Agnieszka Karpińska
mgr Yang Xu-Czaja
mgr Krzysztof Zabłocki

 


 

Skip to content