Katedra Fortepianu

Z poznańską uczelnią muzyczną związanych było wielu znakomitych pianistów. W okresie międzywojennym w utworzonym w roku 1920 Państwowym Konserwatorium Muzycznym klasę fortepianu prowadzili Gertruda Konatkowska i Zbigniew Lisicki. W latach powojennych w skład kadry profesorskiej wchodzili: Raul Koczalski, Stanisław Szpinalski i Władysław Kędra. Blisko 30 lat z uczelnią poznańską związana była Olga Iliwicka-Dąbrowska, a kilka lat gościła tutaj także wybitna pianistka, laureatka I nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim – Halina Czerny-Stefańska (1977-1981). W roku 1958 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu utworzono Katedrę Fortepianu, której pierwszym Kierownikiem został prof. Wacław Lewandowski (1958-1961). W następnych latach stanowisko to piastowali: prof. Gertruda Konatkowska (1961-1966), prof. Olga Iliwicka-Dąbrowska (1966-1979), prof. Jan Jański (1979-1985), prof. Waldemar Andrzejewski (1885-1999), prof. Andrzej Tatarski (1999-2005), prof. Alicja Kledzik (2005-2016). Od 1 października 2016 roku kierownikiem Katedry jest prof. Anna Organiszczak.

Katedra Fortepianu jest jedną z katedr działających w ramach Instytutu Instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Statutowym zadaniem Katedry jest organizacja i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i nadzór nad dydaktyką w zakresie gry na fortepianie w celu zapewnienia studentom jak najwyższej jakości nauczania. Na zaproszenie Katedry mistrzowskie kursy pianistyczne dla studentów prowadzili m.in.: Đặng Thái Sơn, Philippe Giusiano, Bruno Canino, Martin Hughes, Tim Owens, Ronan O’Hora, Viera Nossina, Etella Czupryk, Andrzej Jasiński.

Katedra prowadzi działalność artystyczną i naukowo-badawczą: jest organizatorem licznych koncertów, w których biorą udział studenci i pedagodzy, kursów mistrzowskich i seminariów, sesji i konferencji naukowych oraz międzynarodowych konkursów pianistycznych. Sprawuje nadzór nad badaniami własnymi pracowników oraz prezentuje ich dorobek artystyczny i naukowy w formie koncertów, nagrań płytowych i publikacji.

Członkowie Katedry Fortepianu to nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy obok działalności dydaktycznej prowadzą aktywną działalność koncertową i naukową. Są jurorami konkursów w Polsce i za granicą, prowadzą warsztaty i kursy mistrzowskie w wielu polskich i zagranicznych ośrodkach muzycznych, czynnie uczestniczą w międzynarodowym programie Erasmus+, a także są konsultantami w szkołach muzycznych. Uczestniczą w projekcie badawczym Katedry Współczesna interpretacja dzieła muzycznego. Kontekst historyczny, tradycje wykonawcze, style i kierunki, instrumentarium, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Anna Organiszczak.

 

Od 2016 roku przy Katedrze Fortepianu działa Koło Naukowe Pianistów.

Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane cyklicznie przez Katedrę Fortepianu:

– Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Współczesna interpretacja dzieła muzycznego”

– Ogólnopolska Sesja Artystyczno-Naukowa „Urodziny Fryderyka Chopina”

– Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in memoriam”

– cykle koncertowe: „Pianiści u Paderewskiego”, „Poniedziałki w Akademii”

„Koncerty Letnie”

Poznański Kurs Pianistyczny.

 

Członkowie Katedry Fortepianu:

prof. dr hab. Anna Organiszczak – kierownik

prof. dr hab. Alicja Kledzik

prof. AMP dr hab. Joanna Marcinkowska

prof. AMP dr hab. Maciej Pabich

prof. AMP dr hab. Piotr Szychowski

dr hab. Małgorzata Sajna-Mataczyńska

dr Jaime Peñate Conde

dr Przemysław Witek

dr Piotr Żukowski

mgr Jacek Kortus

mgr Łukasz Byrdy

mgr Michał Francuz

 

prof. dr hab. Bogumił Nowicki – współpraca

 


Regulamin Katedry Fortepianu (126 KB)

Skip to content