Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej

Katedra Twórczości i Interpretacji Jazzowej (wcześniej: Katedra Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej ) powstała w 2015 roku; obecnie działa w strukturze Instytutu Jazzu i Muzyki Estradowej. Do głównych zadań Katedry należy inicjowanie i prowadzenie pracy artystycznej, badawczej, naukowej i dydaktycznej zrzeszonych w niej pedagogów. Jednym z najważniejszych elementów działalności Katedry jest organizacja koncertów, konferencji naukowych, kursów mistrzowskich oraz wykładów otwartych prowadzanych przez członków KTiIJ oraz zaproszonych artystów z kraju i zagranicy. Katedra podejmuje również współpracę ze średnim szkolnictwem muzycznym, organizując warsztaty, kursy metodyczne czy otaczając opieką merytoryczną pilotażowe przedmioty z zakresu muzyki jazzowej i estradowej.

Istotnym zadaniem KTiIJ jest integracja środowiska jazzowego Poznania i Wielkopolski poprzez współtworzenie szerokiej oferty koncertowej i współpracy z rozmaitymi instytucjami kultury.

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Katedrę jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jazz – konteksty, horyzonty, perspektywy”, której główną ideą jest szeroko zakrojona refleksja nad istotą muzyki jazzowej, analiza zagadnień wykonawczych i rozwój zaplecza teoretycznego. Do najciekawszych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Katedrę należą cykliczne koncerty „Jazz w Akademii”, w których na estradzie wspólnie prezentują się pedagodzy i studenci wraz z zaproszonymi artystami. Od 2010 roku gościli u nas m.in. Włodzimierz Nahorny, Wojciech Karolak, Zbigniew Namysłowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Grzegorz Nagórski, Andrzej Jagodziński, Marek Napiórkowski. W trakcie roku akademickiego Katedra organizuje także koncerty wokalistyki jazzowej, uczelnianego Big Bandu, koncerty zespołów studenckich oraz audycje standardów jazzowych. Od 2015 roku recitale dyplomowe studentów II stopnia odbywają się pod nazwą „Festiwal Młodego Jazzu”, będąc nie tylko ciekawą wizytówką uczelni, ale także atrakcyjną ofertą koncertową. Ideą działań artystycznych Katedry jest integracja i współpraca studentów wszystkich specjalności: instrumentalistyki, wokalistyki jazzowej oraz kompozycji z aranżacją, czego owocem są niezwykle atrakcyjne projekty muzyczne.

Jednostka sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia – tworzenia i aktualizowania programów nauczania przedmiotów kierunkowych w ramach specjalności jazz i muzyka estradowa. Priorytetem są innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, kładące nacisk na indywidualny rozwój studentów, kreatywność artystyczną i różnorodność działań. Istotną rolę odgrywa także współpraca z instytucjami i uczelniami zagranicznymi. Katedra prowadzi nadzór nad projektami badawczymi poświęconymi zagadnieniom wykonawczym, stylistycznym i teoretycznym muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych.

Członkowie Katedry Twórczości i Interpretacji Jazzowej:

prof. dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant – kierownik

prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz

prof. dr hab. Wojciech Olszewski

prof. dr hab. Krzesimir Dębski

dr hab. Zbigniew Wrombel

dr hab. Maciej Fortuna

dr hab. Patryk Piłasiewicz

dr Krzysztof Dys

dr Maciej Kociński

dr Dawid Kostka

dr Adam Domurat

mgr Jarosław Wachowiak

mgr Jacek Szwaj

mgr Piotr Białas

mgr Piotr Banyś

mgr Barbara Włodarska-Fabisiak

mgr Julia Rosińska-Kopala

Skip to content