Katedra Organów

Katedra Organów powstała w 2019 roku. Główne nurty działalności jednostki to nurt artystyczny, naukowy, dydaktyczny i upowszechnieniowy. Do realizowanych przed Katedrę projektów artystycznych należą odbywające się cyklicznie wydarzenia takie jak:

  • „Środy organowe”,
  • „Organy solo i kameralnie”,
  • „Lunch concerts” skierowane do seniorów,
  • koncerty rocznicowe,
  • koncerty solowe i kameralne w kościołach Poznania i okolicy.

Ponadto Katedra zajmuje się organizacją Akademickich Konkursów Organowych „Romuald Sroczyński in memoriam” oraz dorocznej konferencji naukowej poświęconej renowacji historycznych organów. Jednostka inicjuje dokumentację, a tym samym następującą renowację historycznych organów Poznania i Wielkopolski. Katedra organizuje również kursy i seminaria z udziałem pedagogów z innych ośrodków akademickich, także europejskich oraz sprawuje opiekę nad powstałym studenckim kołem naukowym organistów. Pedagodzy współpracują z ośrodkami akademickimi w Polsce (Łódź, Katowice, Bydgoszcz), z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus (m.in. Lubeka, Lipsk, Hamburg, Berlin, Werona, Reykjavik, Wiedeń), a także z innymi Katedrami poznańskiej Akademii Muzycznej takimi jak Katedra Fortepianu, Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych, Katedra Muzyki Kościelnej. Spośród instytucji poznańskich Katedra najściślej współpracuje z Towarzystwem Feliksa Nowowiejskiego oraz Towarzystwem Przyjaciół Poznańskiej Fary.

 

Członkowie Katedry Organów:

dr Jarosław Tarnawski – kierownik Katedry

prof. dr hab. Sławomir Kamiński

dr hab. Waldemar Gawiejnowicz

dr Jakub Pankowiak

dr Agnieszka Tarnawska

 

 

Skip to content