Katedra Organów

Katedra Organów powstała w 2019 roku. Główne nurty działalności jednostki to nurt artystyczny, naukowy, dydaktyczny i upowszechnieniowy. Do realizowanych przed Katedrę projektów artystycznych należą odbywające się cyklicznie wydarzenia takie jak:

  • „Środy Organowe”
  • „Organy Solo i Kameralnie” 
  • „Lunch Concerts” skierowane do seniorów
  • koncerty rocznicowe 
  • koncerty solowe i kameralne w kościołach Poznania i okolicy.

Ponadto Katedra zajmuje się organizacją Akademickich Konkursów Organowych „Romuald Sroczyński in memoriam” oraz dorocznej konferencji naukowej poświęconej renowacji historycznych organów. Jednostka inicjuje dokumentację i, w następstwie, renowację historycznych organów Poznania i Wielkopolski (projekt obecnie w fazie kształtowania). Katedra organizuje również kursy i seminaria z udziałem pedagogów z innych ośrodków akademickich (także europejskich). Sprawuje opiekę nad powstałym studenckim kołem naukowym organistów – projekt w planach (koło w stadium zakładania). 

Jednostka współpracuje z ośrodkami akademickimi w Polsce (Łódź, Katowice, Bydgoszcz), z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus (m.in. Lubeka, Lipsk, Hamburg, Berlin, Werona, Reykjavik, Wiedeń), a także z innymi Katedrami poznańskiej Akademii Muzycznej takimi jak Katedra Fortepianu, Katedra Instrumentów Historycznych, Katedra Muzyki Kościelnej. Spośród instytucji poznańskich Katedra najściślej współpracuje z Towarzystwem Feliksa Nowowiejskiego oraz Towarzystwem Przyjaciół Poznańskiej Fary.

Członkowie Katedry Organów:

prof. dr hab. Elzbieta Wiechowicz-Karolak – kierownik Katedry

prof. dr hab. Sławomir Kamiński 

dr hab. Waldemar Gawiejnowicz 

dr Jarosław Tarnawski 

mgr Jakub Pankowiak

dr Agnieszka Tarnawska (godziny zlecone)

Skip to content