Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

TYTUŁ PROFESORA

Krzysztof Przybyłowicz

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

Maciej Kociński

Agnieszka Kosmecka

Paweł Kroczek

Kornel Wolak

 

PRZEWÓD HABILITACYJNY / POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Maciej Fortuna

Maria Banaszkiewicz-Bryła

Maciej Pabich

Laura Sobolewska

Joanna Marcinkowska

Adam Podskarbi

Zbigniew Wrombel

Witold Zalewski