Krzysztof Sowiński

SONY DSC
Krzysztof Sowiński

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
dr hab., AM Poznań, 2014

Stanowisko
prof. AM

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Instrumentalistyka

Specjalność
Kameralistyka fortepianowa

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu prof. Alicji Kledzik w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 1992 roku uzyskał III nagrodę na Europejskim Konkursie Pianistycznym im. C. Kahn’a w Paryżu. Otrzymywał stypendia artystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, im. F. Liszta we Wrocławiu oraz Ministra Kultury i Sztuki.
Występuje jako solista i kameralista w kraju, jak i w Niemczech, Rosji (Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie), Szwecji, Hiszpanii, we Włoszech (Sycylia) i na Węgrzech. Partnerował takim solistom, jak: śpiewaczka Iwona Hossa, skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Jarosław Żołnierczyk, altowioliści Stefan Kamasa, Lech Bałaban, wiolonczeliści Dominik Połoński, Roman Jabłoński i Andrzej Wróbel.
Wraz z klarnecistą Bogusławem Jakubowskim dokonał nagrania płyty pt. „Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczecińskich XIX, XX, XXI wieku” z utworami Carla Loewego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Waldemara Sutryka i Artura Cieślaka, płytę „Sonatas” z udziałem wiolonczelisty Macieja Mazurka – na płycie znajdują się kompozycje Luigi Boccheriniego, Ludwiga van Beethovena oraz Dymitra Szostakowicza – a także płytę pt. „Xaver Scharwenka – piano&chamber music”, na której znajdują się solowe i kameralne utwory kompozytora. Współwykonawcami są: skrzypek Bartosz Bryła, altowiolista Michał Bryła i wiolonczelista Tomasz Lisiecki.
Jest pracownikiem poznańskiej Akademii Muzycznej. W latach 1993-2001 był asystentem w klasie fortepianu prof. Waldemara Andrzejewskiego. W 1999 uzyskał kwalifikacje I st. Od początku swojego zatrudnienia współpracuje z klasą wiolonczeli, a od roku 2005 z klasą altówki w charakterze akompaniatora. Współpraca ta wielokrotnie owocowała osiągnięciami studentów na konkursach krajowych oraz zagranicznych (Czechy, Słowacja, Austria), a także wyróżnieniami dla pianisty za twórczy wkład w prezentacje konkursowe. Brał udział w wielu kursach pianistycznych i kameralnych prowadzonych przez wykładowców z Polski i z zagranicy. Od wielu lat uczestniczy też w letnich akademiach muzycznych. W latach 2006-2010 pracował w filii poznańskiej Akademii w Szczecinie prowadząc klasę fortepianu. Przez wiele był też wykładowcą fortepianu w Poznańskiej Szkole Talentów. Współpracował z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu Gaude Polonia prowadząc zajęcia w zakresie studiów podyplomowych w specjalności kameralistyka fortepianowa. Jest wykładowcą na warsztatach pianistycznych, zasiada w jury krajowych konkursów muzycznych. Na Festiwalu im. W. Lutosławskiego w Szczecinie (2007) wraz z altowiolistą Lechem Bałabanem dokonał prawykonania „Sonaty na altówkę i fortepian” poznańskiego kompozytora Zbigniewa Kozuba. Obecnie pełni obowiązki adiunkta, prowadząc działalność dydaktyczną w Katedrze Kameralistyki. Za wieloletnią pracę w swojej macierzystej uczelni odznaczony został Brązowym Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od września 2012 roku pełnił funkcję prodziekana Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa. W roku 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Od 2016 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa.

Zatrudnienie na Wydziale
V

Prowadzone przedmioty, Wydział
Praca z pianistą,
Kameralistyka,
Fortepian (studia niestacjonarne)
Metodyka dla pianistów (studia niestacjonarne)

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Kontakt:
ksowinskipiano@onet.eu
ksowinski@amuz.eu.pl