Komunikaty

Publikacje

Zarządzenie nr 5 JM Rektor – pomoc młodym artystom z Ukrainy

Zachęcamy do zapoznania się z planami podjęcia przez Uczelnię i jej pracowników działań prawnych i faktycznych w zakresie działalności dydaktycznej celem pomocy obywatelom Ukrainy:

Nr 5 Komunikat Rektora – Ukraina