Zakład Muzyki Operowej

Zakład Muzyki Operowej

 

prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz – kierownik Zakładu Muzyki Operowej

prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil – kierownik Katedry Wokalistyki

prof. dr hab. Marek Moździerz – dziekan

prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski

prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska

prof. dr hab. Iwona Kowalkowska

prof. dr hab. Antonina Kowtunow

prof. dr hab. Tomasz Zagórski

dr hab. Barbara Mądra-Bednarek, prof. AM

dr hab. Jarosław Bręk, ad.

dr hab. Iwona Hossa-Derewecka, ad.

dr hab. Joanna Kozłowska-Szczepaniak, ad.

dr hab. Małgorzata Woltmann-Żebrowska, ad.

dr Barbara Kubiak, ad.

dr Marzena Michałowska, ad.

dr Przemysław Neumann, ad.

dr Barbara Helena Zubanović-Baranowska, ad.

dr Joanna Horodko, as.

mgr Jaromir Trafankowski, as.

dr Olga Lemko, ad.

mgr Paweł Hadyński, st. wykł.

mgr Katarzyna Kędzierska, st. wykł.

dr Justyna Chęsy, wykł.

dr Milena Antoniewicz, wykł.

mgr Michał Kocurek, wykł.

mgr Agnieszka Nagórka, wykł.

mgr Leszek Rembowski

mgr Bartłomiej Szczeszek

Skip to content