Aktualności

Publikacje

Rektor ogłasza 28.10.2020 r. dniem rektorskim.

Drodzy Państwo, Pedagodzy i Studenci Akademii!

Niniejszym ogłaszam jutrzejszy dzień – 28 października 2020 – dniem rektorskim, wolnym od zajęć.

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska