„Przebudowa strefy wejściowej budynku dydaktycznego i części stolarki w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”

Przedmiotem inwestycji jest jednoczesna realizacja pierwszego etapu termomodernizacji budynku dydaktycznego oraz pierwszego etapu dostosowania zespołu budynków do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego obejmująca zarówno pierwszy etap robót budowlanych – dostawę materiałów do wbudowania, jak i opracowanie dokumentacji wykonawczo-przetargowej.
Etapy te objęły swym zakresem tylko najpilniejszy zakres interwencji pozwalając na rozpoczęcie wieloletniego procesu dostosowania zespołu budynków Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu do wymagań aktualnych przepisów technicznych.

W zakresie prac termomodernizacyjnych w budynku dydaktycznym planowana jest przebudowa strefy głównego wejścia obejmująca wymianę i przebudowę fasad wiatrołapu. W zakresie dostosowania budynków do wymagań przepisów p.poż planuje się dostosowanie części okien w budynku Auli Nova, znajdujących się w nieprzepisowej odległości od budynku dydaktycznego, do wymaganej przepisami odporności ogniowej EI 60.

Podstawą podjęcia takiego zakresu działań inwestycyjnych są wyniki ekspertyz i audytów przeprowadzonych w latach 2015-2017 i obejmujących cały zespół budynków Akademii:

  1. Na podstawie audytu energetycznego ex-ante wykonanego także w budynku dydaktycznym stwierdzono, że istotnym problemem są elewacje oraz stolarka okienna i drzwiowa. Zbyt duże okna nie utrzymują się na słabych zawiasach i są nieszczelne powodując duże straty ciepła oraz zawilgocenia ościeży przy intensywnych opadach. Audyt przeprowadzono przy użyciu kamery termowizyjnej i stwierdzono, że fasada z zimnego aluminium bez dodatkowej konstrukcji nośnej powoduje osiadanie całej konstrukcji drzwi i szklanej konstrukcji naświetli. Najpilniejszym i zarazem najefektywniejszym działaniem możliwym do podjęcia w 2017 r. było rozpoczęcie przebudowy wiatrołapu, w celu redukcji istotnych straty ciepła w budynku. W toku prac nad audytem wykazano spadek temperatury powietrza w budynku, z tego powodu na poziomie 4 stopni Celsjusza.
  2. Na podstawie ekspertyzy z zakresu ochrony pożarowej budynków Akademii, sporządzonej w latach 2016 – 2017, stwierdzono naruszenie przepisu dotyczącego odległości pomiędzy budynkami: Auli Nova i budynku dydaktycznego. Budynki te zlokalizowane są w odległości ok. 5,5 m od siebie zamiast wymaganych 8 m. Z tego powodu niezbędne jest wydzielenie budynków przegrodą o odporności ogniowej min. EI 60, co w praktyce oznacza montaż nowych lub wymianę istniejących okien w ścianach szczytowych jednego z budynków na okna o wymaganej odporności pożarowej. Na podstawie analizy efektywności kosztowej, wykazano, że optymalnym rozwiązaniem zapewniającym spełnienie wymaganych przepisami parametrów, jest wstawienie nowych okien o wymaganej odporności po stronie wewnętrznej istniejących otworów okiennych w budynku Auli Nova. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć bardzo kosztownej wymiany fasady budynku dydaktycznego.

 

 

 

Wartość projektu: 535.657 zł

Wysokość dotacji MKiDN: 535.657 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content