Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

PRZEWÓD DOKTORSKI

Małgorzata Banasińska-Barszcz

Zofia Borkowska

Barbara Dąbrowska-Silska

Adam Domurat

José Maria Florêncio

Leszek Górka

Paweł Joks

Bartosz Pernal

Adrianna Wtorkowska-Kubińska

Skip to content