Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia – licencjackie

Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu.

 1. Dostęp do dalszych studiów: studia II stopnia – magisterskie, studia podyplomowe.                
 2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe.

Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka-nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia;
 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania pierwszego oraz drugiego etapu edukacyjnego;
 • zajęć umuzykalniających w przedszkolu;
 • zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym;
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury.

Absolwent został przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów II stopnia (magisterskich).

Studia II stopnia – magisterskie

Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu.

 1. Dostęp do dalszych studiów: studia III stopnia – doktoranckie; studia podyplomowe.
 2. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe.

Absolwent posiada kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie szeroko pojętej artystycznej edukacji. W zależności od ukończonej specjalności posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia zajęć muzycznych.

Absolwent specjalności dyrygentura chóralna posiada kwalifikacje do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym II stopnia w zakresie dyrygowania i czytania partytur;
 • zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
 • zespołów zawodowych chóralnych i wokalno-instrumentalnych;
 • działalności dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury;
 • działalności związanej z organizacją konkursów i festiwali muzycznych (chóralnych) oraz animacją kultury muzycznej.

Absolwent specjalności dyrygentura orkiestr dętych posiada kwalifikacje do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym II stopnia w zakresie dyrygowania i czytania partytur;
 • zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
 • zawodowych koncertowych i marszowych orkiestr dętych oraz podobnych zespołów instrumentalnych;
 • działalności dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury;
 • działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów i festiwali muzycznych (orkiestr dętych) oraz animacją kultury muzycznej.

Absolwent specjalności edukacja muzyczna posiada kwalifikacje do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym (do liceum włącznie);
 • zespołów muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim;
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i instytucjach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;
 • działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach i innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury;
 • działalności związanej z organizacją: festiwali, konkursów i imprez muzycznych oraz animacji kultury w społeczeństwie.

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada kwalifikacje do prowadzenia:

 • działalności muzycznej w społecznościach parafialnych;
 • gry liturgicznej w Kościele rzymsko-katolickim;
 • zespołów muzyki kościelnej;
 • działalności związanej z organizacją festiwali, konkursów o tematyce religijnej.
Skip to content