Studia na Wydziale

Studia na Wydziale prowadzone są na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na I i II stopniu kształcenia.

I stopień

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Wydział kształci w trzech specjalnościach:

  • dyrygentura chóralna
  • edukacja muzyczna
  • muzyka kościelna

 

II stopień

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu mgr sztuki.
Wydział kształci w czterech specjalnościach:

  • dyrygentura chóralna
  • dyrygentura orkiestr dętych
  • edukacja muzyczna
  • muzyka kościelna
Skip to content