Przedmioty prowadzone na Wydziale

Studia I stopnia:

Specjalność Dyrygentura Chóralna:
specjalnośc dyrygentura chóralna I stopień

Specjalność Edukacja Muzyczna:
specjalność edukacja muzyczna I stopień

Specjalność Muzyka Kościelna:
specjalność muzyka kościelna I stopień

Studia II stopnia:

Specjalność  Dyrygentura Chóralna:
specjalnośc dyrygentura chóralna II stopień

Specjalność  Dyrygentura Orkiestr Dętych:
specjalność dyrygentura orkiestr dętych II stopień

Specjalność  Edukacja Muzyczna:
specjalnośc edukacja muzyczna II stopień

Specjalność  Muzyka Kościelna:
specjalność muzyka kościelna II stopień

Skip to content