Charakterystyka Wydziału

Wydział prowadzi studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
w specjalnościach:

Studia I stopnia:

 • dyrygentura chóralna
 • edukacja muzyczna
 • muzyka kościelna

Studia II stopnia:

 • dyrygentura chóralna
 • dyrygentura orkiestr dętych
 • edukacja muzyczna
 • muzyka kościelna

oraz studia podyplomowe w specjalności dyrygentura orkiestr dętych.

W ramach Wydziału funkcjonują:

 • Katedra Chóralistyki
 • Katedra Edukacji Muzycznej
 • Zakład Muzyki Kościelnej

Do podstawowych celów kształcenia studentów na Wydziale należy zaliczyć w zakresie działalności:

 • artystycznej – przygotowanie do prowadzenia amatorskich i profesjonalnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych oraz  instrumentalnych, a także do tworzenia oprawy liturgii w zakresie gry organowej, improwizacji i akompaniamentu
 • pedagogicznej – przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólno muzycznych
  w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, a także zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym, do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie dyrygentury chóralnej i edukacji muzycznej w szkołach wyższych; do kształcenia w ramach studiów doktoranckich.

Wydział organizuje:

 • ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, sesje oraz warsztaty;
 • Ogólnopolskie Konkursy Dyrygentów Chóralnych im. prof. St. Kulczyńskiego;
 • konkursy dla chórów szkolnych;
 • konkursy na literaturę dla dzieci i młodzieży.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Skip to content