Pracownia Psychologii Muzyki

Prowadzi prace badawcze w obszarze psychologii muzyki (szczególnie w zakresie: rodzinnych uwarunkowań osiągnięć muzycznych, procesów uczenia się muzyki, funkcjonowania mózgu
w różnych rodzajach aktywności muzycznej, problematyki tremy u muzyków, problematyki specjalistycznego poradnictwa obejmującego ludzi uzdolnionych muzycznie), współpracuje
z licznymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi (m.in. World Council for Gifted and Talented Children, European Council for High Ability, International Association of Empirical Aesthetics). Prowadzi też specjalistyczną poradnię psychologiczną dla pracowników i studentów Akademii.

Skip to content