Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: teoria muzyki, studia II stopnia

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: teoria muzyki, studia II stopnia

Analiza i interpretacja muzyki  XX i XXI wieku

Chór

Dykcja i  ruch sceniczny

Emisja głosu

Estetyka muzyki

Etnomuzykologia

Historia kultury

Historia sztuki

Historia teorii muzyki

Język obcy  B2+

Marketing i animacja kultury

Metodologia pracy badawczej

Muzyka jazzowa i rozrywkowa

Muzyka teatralna i filmowa

Nowe praktyki improwizatorskie – teoria i projekty twórcze

Praktyki estradowe

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Produkcja muzyczna

Propedeutyka dyrygowania

Propedeutyka  kompozycji

Psychologia muzyki

Seminarium krytyki muzycznej

Seminarium pracy magisterskiej

Seminarium prelekcji

Sonologia

Wychowanie fizyczne

Wykład monograficzny

Fakultety

Skip to content