Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: teoria muzyki, studia I stopnia

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: teoria muzyki, studia I stopnia

Analiza form muzycznych

Analiza harmoniczna

Chór/Orkiestra

Czytanie partytur

Dydaktyka ogólna

Fortepian/Nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista/Improwizacja fortepianowa

Harmonia

Historia filozofii

Historia muzyki powszechnej

Improwizacja z harmonią praktyczną

Instrumentacja

Język obcy (niemiecki lub angielski)

Komputerowa edycja nut

Komputerowa edycja tekstu

Kontrapunkt

Kształcenie słuchu

Literatura muzyczna

Metodyka nauczania przedmiotu Audycje muzyczne

Metodyka nauczania przedmiotu Formy muzyczne

Metodyka nauczania przedmiotu Harmonia

Metodyka nauczania przedmiotu Historia muzyki z literaturą

Metodyka nauczania przedmiotu Kształcenie słuchu i Zasady muzyki

Metodyka nauczania przedmiotu Zasady muzyki z elementami komputerowej edycji nut

Pedagogika

Propedeutyka muzyki  elektroakustycznej

Propedeutyka muzyki komputerowej

Praktyki pedagogiczne

Psychologia ogólna

Seminarium muzyki polskiej

Seminarium pracy licencjackiej

Seminarium teorii muzyki

Techniczne podstawy instrumentacji

Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku

Wychowanie fizyczne

Fakultety

Skip to content