Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: kompozycja, studia II stopnia

Kierunek: kompozycja i teoria muzyki-Specjalność: kompozycja, studia II stopnia

Analiza i interpretacja muzyki XX i XXI wieku

Chór

Dykcja i ruch sceniczny

Emisja głosu

Estetyka muzyki

Etnomuzykologia

Historia kultury

Historia sztuki

Język obcy  B2+

Kompozycja

Kompozycja elektroakustyczna

Komputerowa edycja tekstu

Live electronics – programowanie i projekty twórcze

Marketing i animacja kultury

Muzyka jazzowa i rozrywkowa

Muzyka teatralna i filmowa

Nowe praktyki improwizatorskie – teoria i projekty twórcze

Pisemna praca dyplomowa

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Produkcja muzyczna

Projektowanie dźwiękowe – sound design

Propedeutyka dyrygowania

Psychologia muzyki

Seminarium pracy dyplomowej

Sonologia

Technologie muzyki komputerowej z elementami akustyki

Transkrypcja na zespoły kameralne

Wychowanie fizyczne

Wykład monograficzny

Fakultety

Skip to content