Kierunek: dyrygentura-Specjalność: dyrygentura, studia I stopnia

Kierunek: dyrygentura-Specjalność: dyrygentura, studia I stopnia

Analiza form muzycznych

Analiza harmoniczna

Chór/Orkiestra

Czytanie partytur

Dydaktyka ogólna

Dyrygentura

Fortepian /Fortepian z elementami improwizacji

Harmonia

Historia filozofii

Historia muzyki powszechnej

Improwizacja z harmonią praktyczną

Instrumentacja

Język obcy (niemiecki, angielski)

Komputerowa edycja nut

Kontrapunkt

Kształcenie słuchu

Literatura muzyczna

Metodyka nauczania przedmiotu Audycje muzyczne

Metodyka nauczania przedmiotu Formy muzyczne

Metodyka nauczania przedmiotu Harmonia

Metodyka nauczania przedmiotu Historia muzyki z literaturą

Metodyka nauczania przedmiotu Kształcenie słuchu i Zasady muzyki

Metodyka nauczania przedmiotu Zasady muzyki z elementami komputerowej edycji nut

Orkiestra dla dyrygentów

Pedagogika

Praktyki pedagogiczne

Propedeutyka muzyki elektroakustycznej

Psychologia ogólna

Seminarium muzyki polskiej

Techniczne podstawy instrumentacji

Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku

Wychowanie fizyczne

Fakultety

Skip to content