Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

W ramach działalności naukowej pracownicy Katedry uczestniczą w konferencjach i sesjach naukowych, podejmując tematykę rytmiki, tańca, choreografii oraz zagadnienia związane rytmikoterapią. Katedra organizuje koncerty prezentujące kompozycje ruchowe dzieł muzycznych różnych epok i improwizacje fortepianowe.