Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Katedra powstała w roku 2005 jako kontynuacja działalności istniejącego od 1991 roku Zakładu Rytmiki. Aktualnie Katedra w strukturze uczelni znajduje się na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej.

Zadaniem Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej jest organizacja i prowadzenie pracy dydaktycznej, naukowej i artystycznej, a także opieka nad rozwojem kadry. W ramach realizowanego kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich przygotowuje się nauczycieli rytmiki, techniki ruchu, improwizacji fortepianowej, którzy pracują w przedszkolach, domach kultury, szkolnictwie ogólnokształcącym, szkołach muzycznych i szkolnictwie baletowym, a także w akademiach muzycznych oraz uczelniach kształcących wokalistów, aktorów i pedagogów. Studentów przygotowuje się też do wykonawstwa oraz twórczości w dziedzinie choreografii muzyki. Prowadzona na studiach magisterskich grupa przedmiotów z zakresu rytmikoterapii ma inspirować do wykorzystywania elementów rytmiki w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji. Absolwenci pracują z seniorami, osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, niewidomymi oraz pacjentami zaimplantowanymi wszczepem ślimakowym.

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej jest też organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych sesji naukowych, konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych zagadnieniom rytmiki, kompozycji ruchowej, improwizacji fortepianowej i rytmikoterapii. Cyklicznie organizowane jest Międzynarodowe Triennale Choreografii Muzyki, w ramach którego odbywają się koncerty kompozycji ruchowych utworów muzycznych oraz konferencja naukowa „Rytmika a kultura i edukacja”.

Działalność artystyczna pedagogów obejmuje tworzenie kompozycji ruchowych dzieł muzycznych, które prezentowane są przez Zespół Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Interpretowany w kompozycjach ruchowych repertuar muzyczny jest rozległy pod względem stylistycznym, formalnym i wyrazowym – od dzieł muzyki dawnej aż do utworów powstałych w XXI wieku. Tak bogaty materiał muzyczny stanowi doskonałe źródło inspiracji do twórczych poszukiwań różnorodnych środków ruchowych służących komponowaniu obrazów przestrzenno-ruchowych interpretowanych dzieł muzycznych.

Choreografie muzyki autorstwa pedagogów Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej prezentowane były na wielu koncertach w kraju i za granicą, m.in. w Szwajcarii, Rosji, Belgii, Niemczech, we Francji, a także na Łotwie i Ukrainie.

 

Członkowie Katedry:

prof. dr hab. Małgorzata Kupsik – kierownik
prof. AMP dr hab. Kinga Ceynowa
dr Agnieszka Chenczke-Orłowska
dr Joanna Lange
dr Anna Kokocińska
dr Anna Kędzierska
dr Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk
mgr Mirosława Hoffmann
mgr Emilia Pankowiak
mgr Anna Beker

Skip to content