Katedra Kompozycji

Katedra Kompozycji

Katedra Kompozycji realizuje zadania w następujących obszarach:

 • organizacja koncertów kompozytorskich Pedagogów i Studentów
 • organizacja innych wydarzeń: konkursów kompozytorskich, wykładów otwartych, warsztatów, kursów mistrzowskich
 • upowszechnianie i promocja muzyki współczesnej
 • współpraca z uczelniami i instytucjami w Polsce i za granicą w celu kreowania wydarzeń artystycznych
 • pielęgnowanie tradycji i dorobku artystycznego poprzednich pokoleń kompozytorów związanych z poznańską Uczelnią
 • monitorowanie pracy dydaktycznej Katedry z uwzględnieniem aspektów tradycji i nowoczesności, klasyki muzyki XX wieku i twórczości najnowszej
 • inicjowanie prac badawczych Pedagogów i Studentów
 • opieka merytoryczna nad badaniami własnych Pedagogów i Studentów
 • organizacja Międzynarodowego Forum Kompozytorów w Poznaniu
 • współpraca ze Związkiem Kompozytorów Polskich Oddział w Poznaniu oraz Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”
 • wspieranie działalności Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki oraz organizacji Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Neofonia”

Katedrę Kompozycji tworzą:
prof. dr hab. Lidia Rydlewicz-Zielińska
prof. dr hab. Zbigniew Kozub
prof. dr hab. Janusz Stalmierski
prof. AMP dr hab. Artur Kroschel, prof. AM – kierownik Katedry Kompozycji, kontakt: akroschel@amuz.edu.pl
prof. AMP dr hab. Rafał Zapała
dr hab. Monika Kędziora, prof. AM
dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba, ad.
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska, ad.
dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad.
dr Michał Garstecki, ad.
dr Barbara Kaszuba, ad.
dr Alina Kubik, ad.
mgr Jerzy Zieleniak, st. wykł.
mgr Andrzej Bielerzewski, as.
mgr Radosław Mateja, as.
mgr Michał Janocha, instr.
mgr Wojciech Kaszuba, instr.

W ramach Katedry działa Zakład Percepcji i Kreacji Zjawisk Brzmieniowych, którym kieruje dr hab. Katarzyna Taborowska-Kaszuba.

Skip to content