Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Rafał Zapała

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

Iwona Fokt

Stefan Drajewski

Ewa Fabiańska-Jelińska

Małgorzata Pawłowska