Uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych oraz doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

Marcin Kopczyński

Joanna Schiller-Rydzewska

Katarzyna Taborowska-Kaszuba

Rafał Zapała

Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

 

PRZEWÓD DOKTORSKI

Iwona Fokt

Stefan Drajewski

Ewa Fabiańska-Jelińska

Małgorzata Pawłowska