Studia I stopnia

  • Kompozycja:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji. Absolwent jest przygotowany do pracy: artystycznej i organizacyjnej; w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia II i III stopnia, stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże).

  • Kompozycja elektroakustyczna:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji elektroakustycznej. Absolwent jest przygotowany do pracy: artystycznej i organizacyjnej; w instytucjach upowszechniania kultury oraz w placówkach oświatowych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia kursów i warsztatów z zakresu elektroniki muzycznej i muzyki elektroakustycznej oraz do realizacji dźwięku i live electronics na koncertach.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia II i III stopnia, stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże).

  • Teoria muzyki:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest  wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu teorii muzyki. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy: artystycznej, publicystycznej, redakcyjnej, organizacyjnej; w instytucjach kultury. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia II i III stopnia, stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże).

  • Publicystyka muzyczna:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do pracy krytyka muzycznego, dziennikarza, publicysty, sprawozdawcy radiowego i telewizyjnego, redaktora merytorycznego w prasie i innych mediach; do pracy w instytucjach upowszechniania kultury, przy obsłudze festiwali, konkursów i imprez muzycznych, w animowaniu szeroko pojętej kultury muzycznej; do pracy prelegenta, prezentera, moderatora; do podejmowania różnorodnych projektów popularyzujących kulturę muzyczną w różnych środowiskach, instytucjach samorządowych, jednostkach administrowania kulturą. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia II i III stopnia, stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże).

  • Rytmika:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest profesjonalnie wykształconym muzykiem, wyposażonym w praktyczną i teoretyczną znajomość metody E. Jaques-Dalcroze’a: rytmiki, solfeżu i improwizacji. Posiada umiejętności z zakresu improwizacji fortepianowej oraz tworzenia kompozycji przestrzenno-ruchowych. Przygotowany jest do podjęcia pracy  w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły, domy kultury), w szkolnictwie muzycznym I-go stopnia, w szkolnictwie baletowym oraz jako instruktor zespołów ruchu i tańca. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia II stopnia, stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże).

  • Dyrygentura:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dyrygentury oraz umiejętności prowadzenia orkiestry symfonicznej, zespołu kameralnego i wokalno-instrumentalnego. Jest przygotowany do aktywnej działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Aby prowadzić działalność dydaktyczną, absolwent uzyskuje podczas studiów kwalifikacje pedagogiczne (zgodnie z przepisami dotyczącymi przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela).

Skip to content